GroenteKolleM
Door Michiel Kolle

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen. De oppervlakte van zaden en dergelijke voor de zogenoemde opengrondsgroenten steeg in 2018 naar een recordhoogte van 2.240 hectare.

Ook de oppervlakte voor de productie van zaden voor de teelt van glasgroenten steeg sterk en nam met twee derde toe tot 490 hectare. Dit meldt het CBS op basis van de Landbouwtelling in 2018.

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor opengrondsgroenten nam in 15 jaar flink toe. Van 2002 tot en met 2014 steeg de productieoppervlakte gemiddeld met ruim 63 hectare per jaar. Van 2015 tot en met 2017 ging het om een gemiddelde toename van 61 hectare per jaar. De perioden 2002-2014 en 2015-2017 zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Voor bedrijven die zaden en opkweekmateriaal voor opengrondsgroenten produceren is namelijk in 2015 een reeksbreuk ontstaan.

De oppervlakte voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor de glasgroententeelt steeg in de gehele periode 2002 tot en met 2017 gemiddeld met 16 hectare per jaar.

Spinaziezaadjes

Op grofweg een vijfde van het areaal voor de productie van groentezaden en opkweekmateriaal voor de opengrondgroenteteelt, werden in 2017 spinaziezaadjes gekweekt. Dit was bijna 425 hectare. Asperges en winterprei stonden op een tweede en derde plaats met een teeltoppervlakte voor de zaadproductie van 380 respectievelijk 250 hectare.

In 2017 betrof de totale teeltoppervlakte voor de productie van groentezaden en opkweekmateriaal in de opengrondteelt 2147 hectare.

Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland

Verreweg de meeste teelt van groentezaden en opkweekmateriaal voor de open grond was in 2017 terug te vinden in Limburg (32 procent), Noord-Brabant (21 procent) en Noord-Holland (15 procent). Deze drie provincies zijn daarmee goed voor bijna 70 procent van de totale oppervlakte voor zadenteelt in ons land. In alle provincies is de oppervlakte de afgelopen 15 jaar groter geworden.