Actiegroepen zijn op hun hoede voor 'luchtvaartgesprekken'

Regio - Diverse leden van actiegroepen die zich inspannen om de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport te voorkomen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgenodigd om dit najaar deel te nemen aan een serie 'luchtvaartgesprekken'.

De actiegroepen overwegen deelname, maar zijn op hun hoede. 'De minister mag deze luchtvaartgesprekken niet gebruiken als legitimatie om Lelystad Airport snel te openen'.

De luchtvaartgesprekken worden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerd door het Haagse lobby- en evenementenbureau Spitz, en vinden verspreid over het land plaats in de maanden oktober en november. Er zijn tot op heden nog geen agenda’s of deelnemerslijsten bekend gemaakt.

Rob de Wind van Werkgroep Laagvliegroutes Friesland NEE en maker van de documentaire ‘Lelystad Airport in nevelen gehuld’: 'Ambtenaren van het ministerie vragen burgers om hun kostbare vrije tijd te steken in het zogenaamde meedenken. Maar met de resultaten doen ze vervolgens niets. We zagen dat bijvoorbeeld na de presentatie van twee gedegen rapporten van de Bewoners Delegatie Lelystad Airport, eind 2017 en begin 2018. Die mensen hebben meerdere weken pro deo full time zitten schrijven. Maar het ministerie stopt deze goed onderbouwde conclusies en adviezen zo in een la'.

'Geen voorwaarden vooraf'

De Werkgroep Laagvliegroutes Friesland NEE is desondanks bereid om deel te nemen aan de luchtvaartgesprekken. De Wind: 'Maar dat doen we alleen als het ministerie vooraf geen voorwaarden stelt aan deelname. Dat deed ze wel tot twee maal toe bij de Bewonersdelegatie Lelystad Airport. Die moesten hun mond houden en mochten geen contact hebben met de buitenwereld. Dat soort regels accepteren wij niet. Ook willen wij vooraf de garantie dat het ministerie de suggesties die wij en andere actiegroepen tegen Lelystad Airport aanleveren, ter harte neemt. De minister mag de luchtvaartgesprekken niet gebruiken als legitimatie voor de opening van Lelystad Airport'.

Ernstige twijfel

Tegelijkertijd win je het vertrouwen van de burger volgens De Wind niet terug door wederom een inspraakorgaan op te richten. 'Gezien deze historie hebben wij ernstige twijfel of deze sessies nog wel serieus te nemen zijn. Bovendien is ons standpunt is al heel lang helder. Met deze laagvliegroutes kan Lelystad Airport niet open'.

'Niet polderen met dit ministerie'

Mijndert Ververs, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) denkt dat het ministerie de luchtvaartgesprekken als manier ziet om de actievoerders gunstig te stemmen. 'Ze hopen dat allerlei groepen en instellingen een eigen geluid laten horen. Dat gaat bij de actiegroepen echter niet gebeuren. Wij hebben met elkaar onze beginselen op papier gezet. We staan allemaal op hetzelfde standpunt: Lelystad Airport kan pas open als alle laagvliegroutes van tafel zijn. Het ministerie roept al jaren dat die laagvliegroutes kunnen worden voorkomen, maar wij denken dat dit niet mogelijk is. En nee, wij gaan ook niet polderen met dit ministerie'.

'Charmeoffensief'

Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel, is al even kritisch. 'De minister is met een charmeoffensief bezig, maar nu geeft ze de actievoerders wel erg veel eer. Zijn 15 actievoerders per provincie de representanten van de Nederlandse bevolking als het gaat om luchtvaart? En al die andere Nederlanders dan? De herindeling van het luchtruim gaat alle Nederlanders aan. Je huis kan maar zo onder een laagvliegroute komen te liggen'.

Rooijakkers overweegt om aan te schuiven bij de luchtvaartgesprekken. 'Overal waar ik kan laat ik het geluid van HoogOverijssel en de samenwerkende actiegroepen horen. Laagvliegen boven de mooiste en groenste provincies van Nederland kan niet. Ik leg aan iedereen met liefde uit waarom, al is het 10.000 keer. Ik ben persoonlijk niet eens belanghebbend, want de laagvliegroutes liggen niet boven mijn huis. Deze zaak gaat mij gewoon aan het hart. Waarom moet heel Nederland onder een deken van vlieglawaai liggen? Ik strijd voor het behoud van de laatste rustige natuurlijke plekken van Nederland'.

'Blanco beginnen'

Rooijakkers vindt dat de herinrichting van het Nederlandse luchtruim grondig moet worden aangepakt, op basis van de juiste uitgangspunten. 'Laten we beginnen met een blanco vel papier. Vervolgens gaan we proberen om voor alle vliegvelden glijvluchten voor de daling (CDO) en zo snel mogelijk stijgen (COO) voor elkaar te maken. Dit moet wat ons betreft randvoorwaardelijk zijn voor alle luchthavens in Nederland, en zeker voor Lelystad Airport'.

Luchtvaartgesprekken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden uit om mee te praten over de toekomst van de luchtvaart en de luchtruimherziening. De agenda's zijn vooralsnog onbekend, net als de criteria op basis waarvan het ministerie de deelnemers aan deze gesprekken selecteert.

Meer informatie over data en locaties van de luchtvaartgesprekken op: www.luchtvaartgesprek.nl.