Wat is de toekomst van de Ooststellingwerfse kerken?

Oosterwolde - De gemeente wil een kerkenvisie ontwikkelen. Betrokken partijen (gemeente, kerkeigenaren, erfgoedinstellingen en burgervertegenwoordigers) gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van het totale kerkenbestand in de gemeente. Dit moet leiden tot een document waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over de toekomst van de kerken.

Als een kerk niet langer gebruik wordt, ontstaan er vaak discussies over wat er met het gebouw moet gebeuren. In een kerkenvisie is het mogelijk vooraf duidelijkheid te bieden over de toekomst van de kerken en wat er wel of niet kan.

Pilot

Om de bovenstaand visie vorm te geven is er door Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) een pilot opgestart waaraan gemeenten kunnen deelnemen. Vanaf volgend jaar stelt het ministerie middelen beschikbaar zodat gemeenten de mogelijkheid krijgen een kerkenvisie op te stellen. Ooststellingwerf wil graag bij de pilot aansluiten.

Twintig kerken

In Ooststellingwerf staan 20 kerken, waarvan er 17 in gebruik zijn als kerk. Van deze 17 kerken hebben 7 kerken de status Rijksmonument en 4 kerken de status gemeentelijk monument. De overige 6 kerken hebben geen beschermde status. Twee voormalige kerken met een monumentenstatus zijn particulier bezit en hebben een andere functie (woningontmoetingsruimte).