Veel activiteiten rondom Opera Spanga

Spanga - Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang voor Opera Spanga. De onvermoeibare Corina van Eijk zet naast opera Aida en haar activiteiten op Malta ook een indrukwekkend randprogramma neer. Dat alles in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

Meerdaags verblijf

De bedoeling van Van Eijk is dat met het totale programma de bezoekers van de Opera kiezen voor een meerdaags verblijf in onze omgeving. Ook voor de inwoners van Weststellingwerf is het een aantrekkelijk programma.

Installatie

Op het operaterrein zelf is er in samenwerking met Noorderlicht, Huis van de Fotografie een speciale installatie te zien onder de titel ‘Aida, een beeldverhaal’.

Triomfmarsen

Voorafgaand aan elke voorstelling worden vier nieuwe triomfmarsen uitgevoerd door het Opera Spanga Koor, door Soli Brass Leeuwarden en het Syrisch/Nederlandse muziekgezelschap Mozaiek. Die triomfmarsen zijn speciaal voor dit evenement gecomponeerd. Er kan weer gegeten worden op het operaterrein en er zijn arrangementen mogelijk (www.operaspanga.nl).

Visgluiper

Corina van Eijk koos voor de uitvoering van drie projecten buiten het operaterrein. Zo is er de Kijkhut voor de niet-bestaande vogels van de Rottige Meente van O.C. Hooymeijer. Zo treft u er de Napolitaan, De Duitse Reiger, de Visgluiper en de Mestpikker aan.

Dan is er in de expositieruimte van Titi Zaadnoordijk in Scherpenzeel aan het Voetpad 69 de expositie ´Visvrouwen en kabeljauw´.

Het derde project is de tentoonstelling met werk van Dirk Kerst Koopmans (1906-1998), de schilder van De Scheene. Getoond wordt werk dat hij tussen 1932 en 1943 aan De Scheene maakte, waar hij toen twee Tenten had. In de ene tente woonde hij en in de andere was zijn atelier en daar had hij een klein veenderijmuseum, dat in de oorlog werd verplaatst naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Aan het eind van de oorlog viel daar een bom op en werd het huisje vernietigd. De tentoonstelling wordt gehouden in De Tentepolle, het gebouw van Staatsbosbeheer, Pieter Stuyvesantweg 150 in Nijetrijne.

Samenwerking

De tentoonstelling van Dirk Kerst Koopmans wordt ook omgeven door randactiviteiten door een samenwerking die op gang is gekomen tussen Staatsbosbeheer en de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst. Het centrum beheert in Fochteloo de ateliernalatenschap van Koopmans, die eigendom is van de Dirk Kerst Koopmans Stichting. Naast werk dat aan de wanden hangt, zijn tafelvitrines met kleine prenten en tekeningen, maar ook met foto´s en bijzondere documenten.

Pieter Jonker van de Stichting Nobilis: ´Ik ben ontzettend blij met de opdracht van Opera Spanga om deze expositie in te richten en met de samenwerking met Staatsbosbeheer. Corina van Eijk van Opera Spanga en Roel Vriesema van Staatsbosbeheer zijn in mijn ogen geweldige kanjers, die jarenlang van grote betekenis geweest zijn voor De Westhoek van Weststellingwerf. Elk op hun eigen terrein. Wat een voorrecht om met hen te mogen samenwerken!´

De tentoonstelling is open van vrijdag 20 juli tot en met zondag 26 augustus van vrijdag tot en met zondag van 14.00-18.00 uur en op de dagen dat Opera Spanga Aida opgevoerd wordt, ook van 14.00-18.00 uur. De bezoekers worden elke dag ontvangen door Pieter Jonker zelf. Hij zegt: ´Ja, ik wil elke dag in De Tentepolle zijn. Ik was twintig jaar bevriend met de kunstenaar, die op het kerkhofje bij de klokkenstoel van Spanga is begraven. In alle opzichten komt hij nu thuis. In ons centrum in Fochteloo loopt de grote tentoonstelling ´Verstild. Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen´ en daar zorgen andere vrijwilligers voor het ontvangen van de gasten.´

Bekiek et mar

Voorafgaand aan de expositie organiseert ´Bekiek et mar´, een open platform voor taal en cultuur, drie avonden over leven en werk van Dirk Kerst Koopmans. Vrijdagavond 29 juni is er een filmavond over DKK in Hotel Lunia in Oldeberkoop, vrijdagavond 6 juli een klein symposium over zijn leven en werk in het centrum voor prentkunst in Fochteloo en vrijdagavond 13 juli een wandeling, die om 19.30 uur begint bij de Tentepolle naar De Scheene, naar de tente waar DKK woonde. De wandeling is de opening van de expositie en begint om 19.30 uur. Aanmelden voor deze avonden: info@bekieketmar.nl

Kinderen

Er wordt op 16, 17 en 18 juli een educatief programma aangeboden aan de kinderen van de basisscholen in Weststellingwerf. Er zijn al honderd kinderen aangemeld. Pieter Jonker verzorgt een programma van een uurtje voor de kinderen in De Tentepolle. Daarna gaan ze met boswachter Roel Vriesema met een praam varen over De Scheene. Bij terugkomst brengen ze een bezoek aan het Operaterrein, waar voor hen ook een programma is. Als er nog tijd is, kan ook de vogelkijkhut van O.C. Hooymeijer bezocht worden. Op woensdag 18 juli is nog ruimte voor een school.

Vaartocht

Ook volwassenen kunnen deelnemen aan een vaartocht met boswachter Roel Vriesema met de praam en wel op donderdag 26 juli, zaterdag 28 juli, dinsdag 31 juli, zaterdag 4 augustus, zondag 5 augustus en zaterdag 11 augustus. Kosten zijn € 7,50 en er moeten minimaal tien aanmeldingen zijn. Aanmelden kan r.vriesema@staatsbosbeheer.nl en de vaartocht duurt een uur en begint steeds om 16.00 uur.