Cassatie in mestsilodrama Makkinga

Makkinga - Door de verdediging is beroep in cassatie ingesteld in de zogeheten Mestsilozaak Makkinga. Dat meldt advocaat Tjalling van der Goot.

Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde op 20 juni het bedrijf Heeres Mix- en Pomptechniek en diens directeur uit Abbega wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Aan de directeur is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar opgelegd. Het bedrijf moet een geldboete van € 100.000,- voldoen.

Verhoogde concentratie zwavelwaterstof 

Volgens het hof is door het bedrijf onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat in een mestsilo een mogelijk levensbedreigende situatie kon ontstaan. Tijdens reinigingswerkzaamheden in een vrijwel lege silo in 2013 in Makkinga zijn drie mannen overleden en is een zwaargewond geraakt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er een verhoogde concentratie zwavelwaterstof aanwezig was.

Spuiwater

De verdediging wil aan de Hoge Raad de vraag voorleggen of het gerechtshof terecht heeft kunnen oordelen dat het ongeval ook zonder de (illegaal en de aan het bedrijf niet meegedeelde) toevoeging van spuiwater was ontstaan. De verdediging heeft in hoger beroep bij het gerechtshof in het bijzonder aangevoerd dat het aannemelijk is dat spuiwater de oorzaak is van het ontstaan van giftige dampen.

De procedure wordt gevoerd bij de Hoge Raad. Het duurt naar verachting (ruim) een jaar voordat de Hoge Raad uitspraak doet.