GroenteKolleM
Door Michiel Kolle

Schoolfruit

Vanaf 3 september tot en met 14 september kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-schoolfruit- en groenteprogramma 2018-2019.

Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.800 basisscholen deelnemen. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november en lopen t/m 19 april 2019. 

Scholen stellen een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er een loting plaats.

Waarom is een banaan krom?

De deelnemende school heeft de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over gezonde voeding.

Ook Smaaklessen is een goede aanvulling op EU-Schoolfruit. Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Lees hier meer over smaaklessen

Schoolfruitregeling

Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen

Het EU-Schoolfruitprogramma wordt gefinancierd doorde Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor het komende schooljaar is circa 7 miljoen euro beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie. 

Klik hier voor alle voorwaarden