Hof spreekt dezelfde straf uit in zaak mestsilodrama in Makkinga

Makkinga - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep dezelfde straffen opgelegd als de rechtbank Overijssel eerder had gedaan in de zaak rond het mestsilodrama in Makkinga.

Het bedrijf Heeres Mix- en Pomptechniek uit Abbega is veroordeeld tot een geldboete van € 100.000. De directeur kreeg een taakstraf van 240 uur en 1 jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar. Bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga op 19 juni 2013 kwamen 3 mensen om het leven. Een persoon raakte zwaargewond.

Spuiwater

De verdediging had gesteld dat het bedrijf voldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, gelet op de hoeveelheid rundermest die toen nog in de silo zat. Volgens de verdediging is het ongeval veroorzaakt doordat spuiwater, een afvalproduct van luchtwassers in varkenstallen, aan de rundermest in de silo was toegevoegd, terwijl de veehouder dit niet aan de verdachten had gemeld. Daardoor zouden het bedrijf en de feitelijke leidinggever niet hebben geweten dat bij het schoonmaken van de silo levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers ontstond of te verwachten was.

Onvoldoende maatregelen

Het hof heeft op grond van deskundigenonderzoek vastgesteld dat het toevoegen van spuiwater weliswaar kon leiden tot nog hogere concentraties van levensgevaarlijke gassen, maar dat dit niet wegneemt dat de rundermest die in de silo aanwezig was op zichzelf al voldoende was om te kunnen spreken van levensgevaar of gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid. Het bedrijf en de feitelijke leidinggever hebben in hun bedrijfsvoering onvoldoende maatregelen getroffen om de werknemers van het bedrijf te beschermen tegen dit gevaar. Vanuit het bedrijf waren ook geen maatregelen getroffen om doeltreffend hulp te kunnen bieden aan de werknemers als het onverhoopt zou misgaan.