Haulerwijk mag bouwen op oude locatie Sinnehiem

Haulerwijk - Op de voormalige locatie van Sinnehiem in Haulerwijk mogen vijftien appartementen en zes woningen worden gebouwd.

De raad maakte eind mei pas op de plaats voor het bouwplan, omdat er vragen waren over de manier waarop het bestemmingsplan binnen het “Plan van Aanpak woningbouw Ooststellingwerf” past. Het aantal bouwaanvragen voor woningen dat was ingediend was vele malen groter dan het totale aantal dat de provincie voor Ooststellingwerf beschikbaar stelt, waardoor de plannen in Haulerwijk op losse schroeven kwamen te staan. Omdat er al een bestemmingsplan legt, wil de gemeente nu toch doorgaan met de bouw. Het aantal woningen dat in het bestemmingsplan staat, is ook opgenomen in het totaal aantal van de “lopende bouwplannen”. Het plan ligt zes weken ter inzage.