Herensociëteit bestaat kwart eeuw

Oldeberkoop - Eigenlijk is het de eerste keer in een kwart eeuw dat de ‘heren’ echt naar buiten treden. Maar het 25-jarig bestaan dit jaar van herensociëteit Het Friesch-Drentsche Wold geeft voldoende aanleiding om het nu toch te doen.

In Nederland worden vooral in de 2e helft van de 18 eeuw sociëteiten opgericht, oorspronkelijk vooral met een politiek doel: beïnvloeding en politieke kracht verwerven. Leden kwamen uit de adellijke en regentengeslachten, hoge ambtenaren e.d.. In de 19e eeuw verdween dit doel geleidelijk. De sociëteiten worden dan meer verenigingen voor ‘verpozen op niveau’, voor het organiseren van ‘cultureel verantwoord vermaak’, vaak in combinatie met een hapje en een drankje. Het Dordrechtse Amicitia dat sinds 1785 bestaat, heeft bijvoorbeeld als doelstelling verwoord: ‘het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap onder haar leden, die ieder vanuit persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar in sociëteitsverband’.

Vriendschap

Het lijkt een beetje op de doelstelling van de herensociëteit Het Friesch-Drentsche Wold. De in september 1993 naar een idee van Henk Kruishoop uit Boijl opgerichte vereniging heeft ten doel: ‘het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden’. In het reglement van orde werd nog wel gesproken over ‘leden die woonachtig zijn in de regio van het Drents-Friese Wold’. ‘Daarmee wordt bedoeld woonachtig in de regio welke wordt begrensd door de plaatsen Oosterwolde, Fochteloo, Appelscha, Dwingeloo, Diever, Vledder, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Steggerda, de Hoeve, Oldeberkoop, Makkinga en Oosterwolde’, zo zegt voorzitter Tiny Sanders. Volgens de inwoner van Vledder is er wel een duidelijk onderscheid tussen de herensociëteit en de zogenaamde ‘serviceclubs’, zoals de Rotary en de Lions. ‘Wij zijn geen ‘goede doelen-club’. Een serviceclub is in eerste instantie gericht op haar maatschappelijke missie (externe dienstbaarheid) en in tweede instantie door interne dienstbaarheid. En leden worden ook gestimuleerd bij te dragen aan sociale activiteiten, netwerken en mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. Dat verwachten wij niet van onze leden.’

Ballotage

Net als andere sociëteiten heeft ook herensociëteit Het Friesch-Drentsche Wold lange tijd een ballotage-systeem gekend. ‘Leden konden iemand voordragen om lid te worden van onze sociëteit. Met het kandidaat-lid mocht niet tevoren worden gesproken over de sociëteit. Was daar één lid op tegen, dan ging het normaliter niet door. Ze konden zelfs hun veto uitspreken. Dat gaat nu anders worden. Dan wordt een lid voorgesteld en kunnen de leden daar iets van vinden, maar het eindoordeel is aan het bestuur. Besluit die dat iemand lid kan worden, dan wordt hij lid. Met potentiële leden kan over de sociëteit worden gesproken en de regionale begrenzing gaan we minder strikt hanteren.’ De leden van de sociëteit gaan twee keer per jaar op bedrijfsbezoek in de regio en komen elke tweede donderdag van de maand ‘s avonds bij elkaar. In het begin was De Olde Tramholte in Elsloo, daarna bij De Bosrand in Doldersum en Taveerne de Koets in Noordwolde. Tegenwoordig komen de heren samen in Hotel Villa Nova in Zorgvlied.

Aanwas

Tijdens de bijeenkomsten is er eerst een inleiding over een algemeen onderwerp. ‘Dat onderwerp gaan we daarna in vriendschappelijke gesprekken, onder het genot van een hapje en een drankje natuurlijk, uitdiepen’, zo vertelt Sanders. De sociëteit kende halverwege de jaren negentig met zo’n zestig leden een hoogtepunt. Dat zijn er nu nog zo’n veertig, met een mooie verdeling tussen ‘autochtonen’ en ‘import’ en met allerlei beroepsgroepen. Aanwas van jongere leden is gewenst. ‘En met jonger bedoelen we mannen van circa 50+’, lacht de voorzitter die serieus vervolgt: ‘maar kandidaat-leden moeten wel actief zijn in de samenleving en openstaan voor ideeënuitwisseling en discussie. We willen als sociëteit nog steeds onderwerpen uitdiepen en meningen scherpen.’

Het jubileum wordt donderdag gevierd met de leden. Voor de sociëteitavond zijn de burgemeesters van de gemeenten Westerveld, West- en Ooststellingwerf ook uitgenodigd. Dan wordt ook een boekje gepresenteerd waarin de geschiedenis van herensociëteit Het Friesch-Drentsche Wold wordt verteld. De ‘heren’ gaan daarna met de burgemeesters in gesprek over grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van toerisme en economie. ‘En in augustus gaan we met de hele club een dag op pad. Dat doen we eens in de vijf jaar. Altijd erg gezellig’, zo besluit Sanders.