Reeën zijn vooral in Stellingwerven gevaar voor het verkeer

Oldeberkoop - De N351 van Oosterwolde naar Wolvega en Scherpenzeel is de dodelijkste provinciale weg in Friesland voor reeën. Dat blijkt uit cijfers van de provincie. In vier jaar tijd vonden er op deze route 134 aanrijdingen plaats met reeën.

Een andere hotspot is de N381 met 63 botsingen in vier jaar tussen Appelscha en Drachten. Richting Hoogersmilde neemt het aantal aanrijdingen fors af. Na Appelscha staat er bij het nationaal park Drents-Friese Wold op Drents grondgebied veel hogere hekken dan in Friesland. Daar vinden bijna geen aanrijdingen plaats. Er is volgens Faunabeheer Nederland een hekwerk van minimaal 2,20 meter hoog nodig.

Botsing op A32

Naast wildaanrijdingen vinden ook ongevallen plaats omdat de bestuurder in een uitwijkmanoeuvre om een wildaanrijding te voorkomen, de controle over zijn voertuig verliest Dat een botsing met een ree grote gevolgen kan hebben bleek vorige maand nog bij Steenwijk. Op de A32 raakten op 24 mei twee mensen zwaar gewond. Rijkswaterstaat bekijkt nu de aanwezige omheining. Overigens taan niet langs alle snelwegen hekken. De meeste botsingen zijn in de periode van april tot en met juni. De beesten hebben in de paartijd vooral oog voor elkaar en minder voor auto’s. Mannetjesherten rennen massaal achter de vrouwtjes aan. Ze reageren paniekerig en onvoorspelbaar op het verkeer.

Nieuw territorium

Wild moet zich verplaatsen tussen rust- en foerageergebieden, om nieuw territorium te zoeken of voor de voortplanting. Vooral het feit dat de drukke Pieter Stuyvesantweg door het natuurreservaat de Rottige Meenthe loopt, leidt daar tot relatief veel problemen met reeën. De wegbeheerder is daar verantwoordelijk voor. De Wildbeheerseenheid (WBE) de Veenpolders wilde daar in 2011 al maatregelen, na twintig dode reeën in twaalf maanden. De provincie wilde hier echter toen niet aan meewerken.

Afschieten

Elk jaar vinden er landelijk zeker 6300 aanrijdingen plaats met overstekend groot wild, zoals reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. De meeste reeën komen in het oosten van het land voor: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord- Brabant herbergen samen zo’n 55.000 reeën. De provincie geeft ontheffing voor het beperken van het aantal reeën om verkeersongelukken te voorkomen. In Friesland mogen volgens het geldende Faunabeheerplan jaarlijks 1600 reeën worden afgeschoten, ongeveer een derde van het totaal. Vooral bokken zijn het haasje.