Talenten steunen De Flint bij aanschaf personenbusje

Fochteloo - Door ds. Janos Schellevis en ouderling Freda van Ooik werd dinsdagochtend namens de Protestantse Gemeente Appelscha en RCN De Roggeberg een cheque van 1409,25 euro overhandigd aan Lijdie Snoeck van de Stichting Vrienden van De Flint.

Afgelopen september werd in een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente en RCN De Roggenberg, op het terrein van dat recreatiecentrum, de startdienst van het seizoen gehouden. De dienst stond in het teken van het jaarthema ‘talenten’. Kerkgangers die dat wilden kregen 5 euro mee om daar activiteiten mee te ontplooien om het geldbedrag te verhogen. Zo breidde Tjamke de Haan zestig paar sokken, goed voor bijna 400 euro. Anderen verkochten door hen zelf gebakken taarten, schilderijen en houtsnijwerk. Op een veiling eind mei konden nog eens voorwerpen of diensten worden ingebracht om geveild te worden. Ook dat leverde weer een mooi bedrag op.

Zinvolle besteding

Vooraf was de bestemming van het geld niet vastgelegd. Aan gemeenteleden werd gevraagd een zinvolle besteding van het via de talenten binnengekomen geld door te geven. Annie Ennik, het oudste gemeentelid, noemde Zorgboerderij De Flint in Fochteloo. Daar verblijven elf bewoners, er zijn drie logeerplekken en er is dagbesteding. Daarnaast is er een paardenstal waar de meeste deelnemers aan de zorgboerderij paardrijles krijgen en meehelpen de paarden te verzorgen.

Vrienden van De Flint

De donatie werd geschonken aan de Stichting de Vrienden van De Flint. Deze stichting bestaat uit ouders van bewoners en zet zich in om fondsen, subsidies en donaties binnen te krijgen om extra zaken te kunnen bekostigen, die vanwege teruglopende zorggelden anders niet aangeschaft kunnen worden. Concreet betreft het hier een bijdrage voor een personenbusje.