Hooghout houdt

Ravenswoud - Een groep vrijwilligers, woonachtig in Ravenswoud, heeft het bruggetje Hooghout flink onder handen genomen. Het bruggetje ligt tussen het sportveld en de Compagnonsbossen en was rottende.

De groep heeft onder andere enkele gebreken en ongemakken opgelost. Loszittende bouten werden aangedraaid, het antislipgaas werd strakgetrokken en waar nodig aangevuld, de onderste treden van beide trappen zijn aangepakt, een afgebroken steunpaal is gespalkt en met de hogedrukspuit werd de boel schoongemaakt.

Op die manier werd de boel grondig ontdaan van algengroei, zodat de leuningen weer vastgepakt kunnen worden zonder er groene vingers aan over te houden. Kortom: de brug is klaar voor de zomer.

Wandelaars kunnen weer veilig en schoon de oversteek maken naar de Compagnonsbossen. Er voert onder andere een wandelroute van Natuurmonumenten door de bossen. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de brug.