GroenteKolleM
Door Michiel Kolle

Mollen

Lange tijd vroeg ik me af waar het werkwoord 'mollen' vandaan kwam. Mollen in de zin van slopen, kapotmaken. Maar nu weet ik het!

Het werkwoord mollen komt al voor 1800 in de Nederlandse taal voor. Volgens de etymologiebank.nl komt het uit de taal van de zigeuners en heeft het de betekenis van doodmaken. 

De zigeuners hebben in twee verschillende periodes in de Nederlanden gewoond. Hun eerste verblijf duurde ruwweg van 1420 tot 1750. Van ongeveer 1750 tot 1850 verbleven er geen zigeuners in de Nederlanden, maar daarna trokken er weer zigeuners binnen.

Acht zigeunerwoorden zijn opgenomen in het algemene Nederlands: bink, dokken, gids, joekel, mollen, pieren, pooier en verpatsen. Al deze woorden stammen uit het eerste verblijf van de zigeuners, en komen dus al ongeveer vier eeuwen lang in het Nederlands voor.

Keizerskroon

Dat mag dan allemaal waar zijn, voor mij heeft mollen een andere betekenis. Ik moet denken aan een ondergronds diertje dat mijn zorgvuldig aangelegde groentebedden volledig sloopt. Het diertje roept in mij wél de oorspronkelijke betekenis op: doodmaken.

Ik heb het diervriendelijk geprobeerd: wat mollen schijnt af te schrikken is de geur die door de bloem van het bolgewas keizerskroon wordt verspreid. Die ruikt naar vossen. Maar als Talpa dan gangen langs de planten graaft is voor mij de maat vol. Dat is waarom ik akelige klemmen zet. 

Klemmen

Ha, de klem had gewerkt. Maar Momfer was me te slim af. De klem bleek leeg. En een dag later weer, en weer. 

Ja, mollenvangen blijkt een kunst. Er zijn zelfs meerdere klemmen voor verschillende situaties. Zo is daar de Podal Mini mollenklem. Een unieke mollenklem met de grootste kans op het vangen van een mol (zegt de leverancier). De klem kan op verschillende manieren worden geplaatst, zowel in een mollenrit (gang) als diagonaal in een molshoop.

De Podal Maxi mollenklem is een speciale mollenklem, die altijd in het verlengde van de mollenrit (gang) geplaatst dient te worden. Het definitieve spannen van de klem doet u met uw voet. De messen van deze klem moeten namelijk onder de mollengang geplaatst worden. Brrrr. 

En dan mijn favoriet, de Talpex mollenklem. Deze staat eigenlijk het scherpst van alle soorten klemmen. Het voordeel is dat deze klem nauwelijks beweging nodig heeft om te ‘springen’ Nadeel is het zetten van deze klem. Door de gevoeligheid dient u goed waakzaam te zijn voor uw eigen veiligheid.

Handig om te weten

Er zijn oppervlakkig liggende loopgangen en voedselgangen. De loopgangen vormen de verbinding tussen de voedselgangen in het perceel en de rondwegen naar drinkplaatsen. 

De hoofdgangen worden gebruikt door meerdere mollen. Als er een territorium vrijkomt, wordt dit weer snel ingenomen door een andere mol en mannetjes zijn in de paringstijd niet honkvast. Dus als je een mol gevangen hebt, moet je doorgaan met klemmen zetten. 

En dat moet ik ook nog wel even, want de praktijk is weerbarstiger dan de theorie: mijn klemmen blijven leeg.