GroenteKolleM
Door Michiel Kolle

Kijk eens wat vaker naar je onkruid

Het is weer tijd voor het spitten van het land. Naast een bron van spierpijn en zweet, is het ook een bron van informatie over je tuin. Niet alleen kun je zien hoe het met de wormen gaat of hoe de kluiten uit elkaar vallen, je kunt ook zien welke onkruiden je tegenkomt.

Onkruiden geven informatie over de zuurgraad van de grond, het stikstofgehalte, de structuur en de waterhuishouding. Ook de mate van bewerking is terug te vinden in de wilde akkergewassen.

Pioniersvegetatie voelt zich thuis op verstoorde bodems. En dat is wat tuinders doen: telkens de bodem verstoren door te spitten, te bemesten, te oogsten en te wieden. Soorten zoals de paarse dovenetel, klein kruiskruid, vogelmuur, herderstasje en klaproos komen veel voor in een intens bewerkte tuin. Andere planten zeggen wat over, bijvoorbeeld de structuur. 

Wat zeggen de planten?

 • Haagwinde: natte tot vochtige voedselrijke grond.
 • Heermoes: matig vochtige grond.
 • Herderstasje: intens bewerkt tuin, stikstofrijke grond.
 • Kleefkruid: voedselrijke, vochtige tot droge bodem.
 • Klein kruiskruid: intens bewerkte tuin, matig vochtige grond, zeer stikstofrijke bodem. Kiemt al bij lage temperaturen.
 • Klein hoefblad: slechte structuur, kalkrijke grond (alkalisch, pH groter dan 7,5) 
 • Melganzevoet: droge grond, stikstofrijke grond.
 • Paarse dovenetel: intens bewerkte tuin, matig vochtige grond, neutraal zuur (pH tussen 6,5 en 7,5), goede structuur. 
 • Perzikkruid: droge grond, stikstof rijke grond.
 • Varkensgras: verdichting en een slechte structuur.
 • Vogelmuur: intens bewerkte grond, neutraal zuur (pH tussen 6,5 en 7,5). Het is een indicatie voor een stikstofrijke grond. 
 • Zevenblad: voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak vochtige bodem.
 • Zwarte nachtschade heeft een voorkeur voor humeuze stikstofrijke gronden.

Eén plantje zegt natuurlijk niet zoveel. Maar als er meerdere soorten in de tuin voorkomen, die dezelfde kenmerken van de grond aangeven, dan wordt de waarneming al een stuk betrouwbaarder. 

Foto's en meer informatie is te vinden op: https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Examenlijst+onkruiden+open+teelten​