Dwangsom dreigt voor motorclub vanwege illegaal geluidsscherm

Makkinga - Op 3 december 2016 heeft de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de bestaande geluidswal direct langs circuit Prikkedam.

Ook zijn geluidswallen rond de minicrossbaan hersteld en opgehoogd. Op 31 januari 2017 heeft de gemeente de bereidheid uitgesproken om het geluidsscherm te legaliseren en besloten om niet handhavend op te treden ten aanzien van de geluidswallen. De motorclub heeft vervolgens een omgevingsvergunning aangevraagd voor het scherm. Deze aanvraag is op 4 december 2017 ingetrokken mede omdat deze aanvraag niet tot een vergunning ging leiden. Het ingediend akoestisch onderzoek hield onvoldoende rekening met de reflectie van het scherm.

Handhaving

Dit betekent dat er op dit moment geen concreet zicht op legalisatie van het geluidsscherm (meer) is. De gemeente is daarom verplicht tot handhaving. Omwonenden hebben de gemeente verzocht handhavend op te treden ten aanzien van het geluidsscherm en de geluidswallen.

Geluidsreductie

De gemeente wil daarom het handhavingstraject starten met het voornemen om een dwangsom op te leggen. De motorclub kan daartegen een zienswijze indienen of opnieuw een vergunning aanvragen voor het geluidsscherm. De conclusie uit het door de motorclub aangeleverde akoestisch onderzoek is dat het scherm een geluidsreductie van zes decibel oplevert. Het is wat dat betreft voor de gemeente onwenselijk dat het scherm weer zou worden afgebroken. De gemeente geeft aan dat het dreigen met een nieuwe dwangsom de motorclub wellicht beweegt om het akoestisch onderzoek alsnog aan te vullen zodat eventueel een vergunning verleend kan worden.