Ongeveer 500 passagiers maakten een ritje met zelfrijdend busje

Appelscha - Tijdens de pilot Zelfrijdend vervoer in Appelscha maakten circa 500 passagiers gebruik van de busjes zonder chauffeur. De grootste groep (49 procent) was tussen 50 en 70 jaar oud.

Op 13 september 2016 startte in Appelscha de pilot Zelfrijdend vervoer. Twee rode voertuigen zonder stuur of bestuurder reden over het openbare fietspad langs de Wester Es tussen het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en de rotonde bij pretpark Duinen Zathe. Op 31 oktober werden de laatste ritten gereden. De gemeente heeft de evaluatie van de pilot inmiddels afgerond.

Nieuwsgierigheid

Het publiek was divers in leeftijd en woonplaats. De meesten bezochten de pilot uit nieuwsgierigheid. Velen zagen toekomstige mogelijkheden, mits de snelheid omhoog kan. Ook voor Ooststellingwerf liggen er volgens passagiers genoeg mogelijkheden voor zelfrijdend vervoer. Ze voelden zich over het algemeen erg veilig en zouden ook instappen zonder steward. Als alternatief vervoer van en naar voorzieningen zou een groot deel zelfrijdend vervoer daadwerkelijk gebruiken en daar ook een kleine vergoeding voor over hebben. De snelheid moet dan wel omhoog en het tracé moet breder.

De tekst gaat verder na de foto.

Gebruikers fietspad

Medeweggebruikers, vooral fietsers, hekelden de keus van het tracé. Het was te krap waardoor de voertuigen een last zijn. De algemene mening over de pilot is vrij negatief. Een groot deel van de ondervraagden vindt dat de voertuigen niet op het fietspad thuishoren. Ook moet de snelheid omhoog, zodat de voertuigen beter mee kunnen met de snelheid van fietsers, zeker als het een alternatief vervoersmiddel moet worden. Voor deze pilot werd de snelheid wel als veilig ervaren. Ook vonden fietsers de informatievoorziening langs het tracé voldoende en maakte de voertuigen voor de meesten geen onverwachte bewegingen. De meesten zien het nut van de pilot.

Stewards en verkeersregelaars

Stewards onderschijven de uitkomsten van de vragenlijsten. Passagiers waren veelal geïnteresseerd en positief. Fietsers vonden de voertuigen lastig en een enkeling probeerde de voertuigen keer op keer uit. Een aantal keer moesten stewards ingrijpen. Niet omdat voertuigen niet stopten, maar om onduidelijke situaties op te lossen. Het gebrek aan interactie door afwezigheid van een bestuurder/chauffeur zorgde hier af en toe voor. Zowel stewards als verkeersregelaars merkten op dat naarmate de pilot langer liep, frequente gebruikers van het tracé makkelijker met de voertuigen om gingen. De inzet van verkeersregelaars om medeweggebruikers te informeren had daarbij ook effect en leverde bovendien meer begrip op. Zij waren daarmee belangrijker dan de bebording.

De tekst gaat verder na de foto.

Praktische (on)mogelijkheden

De organisatie van de pilot duurde langer dan verwacht. Aanvankelijk was het de bedoeling eerder te starten en langer te rijden. Oorzaak van de vertraging was met name de afstemming tussen verschillende partijen om de ontheffingen van de RDW te krijgen. Communicatie met de voertuigleverancier was toen al moeizaam, waardoor afspraken niet altijd nagekomen werden. Ook tijdens de rest van de pilot bleek de communicatie met de leverancier een beperkende factor. Door de matige beschikbaarheid van technici en instructeurs kon de gemeente we minder stewards opleiden en waren tussentijdse (kleine) wijzigingen in de inregeling van de voertuigen niet altijd mogelijk.

Tracé

De keuze voor het tracé werd gemaakt op basis van twee principes: een interessante verbinding waardoor aanbod van passagiers gegarandeerd was en de geschiktheid om er te rijden met zelfrijdende voertuigen. De bezoekersaantallen van Duinen Zathe en het Buitencentrum zorgden voor vele passagiers, ondanks dat na het hoogseizoen werd gereden. De piek lag in de herstvakantie. Rijden over de Wester Es zelf is ook onderzocht. Het snelheidsverschil tussen de voertuigen en het autoverkeer was echter te groot. Om dezelfde reden kon ook niet verder gereden worden naar het VVV.

Fietsers moeten uitwijken

Tijdens de pilot bleek, dat ondanks de breedte van het fietspad, het tracé over een groot deel erg krap was. Fietsers moesten uitwijken naar de berm.  Het leidde het tot onduidelijkheid en frustratie bij andere gebruikers van het tracé. De inzet van verkeersregelaars om te waarschuwen en informatie te verstrekken over de pilot en het gedrag van de voertuigen zorgde voor meer begrip.

De tekst gaat verder na de foto.

Noodstop

De zelfrijdende voertuigen remden en stopten altijd wanneer de situatie daarom vroeg. Tijdens de voorbereiding bleek dat de voertuigen sterk reageren op hun omgeving en nog niet goed onderscheid kunnen maken tussen verschillende obstakels. Hierdoor hebben de voertuigen in de praktijk, en zeker in een landelijke omgeving, meer ruimte nodig om een soepele rit te garanderen. Er was circa twintig centimeter nodig tussen voertuig en berm om te voorkomen dat de berm als obstakel werd gezien. Het frequent maaien van de bermen hielp iets, maar niet voldoende. De sensoren zijn zelfs zo gevoelig dat een enkele paardenbloem ervoor zorgde dat het voertuig stopte en niet verder reed. Ook met vallend blad voor de sensoren konden de voertuigen nog niet goed over weg. Dit zorgde tegen het einde van de pilot regelmatig voor een noodstop. De belangrijkste oorzaken van noodstops waren de fietsers op het fietspad en vegetatie langs het tracé. In totaal registreerden de voertuigen samen 77 noodstops (gemiddeld 2,5 per dag) waarvan 44 door fietsers. Stewards waren daarna nodig om het voertuig weer te resetten.

Uit de pilot is een samenwerkingsverband ontstaan met de drie noordelijke provincies. Samen met de provincie Fryslân onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor zelfrijdend vervoer in Fryslân en Ooststellingwerf.