'Boerestreek kan een stuk beter'

Appelscha - De Boerestreek moet weer de levendige plek worden waarover wordt gesproken en waar je geweest moet zijn. Dat schrijft de werkgroep Appelscha-regio 3.0 in het masterplan.

Het plan schrijft dat er nuttige en noodzakelijke verbeteracties mogelijk zijn zoals de doorgaande weg inrichten als woonerf, feeërieke verlichting van de bomen en het plein, speelelementen voor jong en oud en een centrumstation voor de Appelscha Adventure busverbinding.

De werkgroep hoopt tevens op grote investeringen voor het invullen van de lege plekken aan het Boerestreekplein.