It Fryske Gea gaat in gesprek met inwoners en andere betrokkenen Jardinga

Oosterwolde - De toekomst van het landschappelijk waardevolle gebied achter Rikkingahof is momenteel onduidelijk. It Fryske Gea verkent daarom of er voor haar een rol als beheerder van het ongebruikte stuk land is weggelegd.

Grondeigenaar Sjoerd Hoekstra heeft It Fryske Gea gevraagd een rol te spelen in het beheer van het landschap Rikkinga.

In een bijeenkomst met veldbezoek op donderdag 1 juni wil It Fryske Gea meer inzicht krijgen over de waarden van dit stukje landschap. De vereniging gaat hierover in gesprek met bewoners en belanghebbenden.

'Kent u de verhalen over dit stukje Friese landschap? Welke waarden maken Rikkinga zo uniek? Heeft u ideeën over het toekomstige beheer?', zijn de vragen die It Fryske Gea stelt in de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gehouden in recreatiezaal De Schure in woonzorgcentrum Rikkingahof en duurt van 19.30 tot 22.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie.