Toekomst Jardinga blijft onzeker: 'Niets doen is geen oplossing'

Oosterwolde – De toekomst van het gebied achter Rikkingahof blijft onduidelijk. Het plan Landgoed Ter Borgh Esch is twee jaar geleden in de ijskast beland, maar daarmee is de kous nog niet af.

‘Ik moet iets met deze plek’, benadrukt landeigenaar Sjoerd Hoekstra (54). ‘Niets doen is geen oplossing.’

Hoekstra kocht de grond en de bijbehorende boerderij in 2012. Een jaar later gaf de gemeente toestemming aan de landeigenaar om op deze locatie een wooncomplex voor senioren te realiseren. De plannen waren ontwikkeld in overleg met de Stichting Sir 55.

Verzet

Er kwamen echter diverse inspraakreacties binnen, waarop het plan moest worden aangepast. Het nieuwe plan Landgoed Ter Borgh Esch, met een gewijzigd beeldkwaliteitsplan, stuitte echter ook op verzet. Door de Historische Vereniging Oosterwolde (HVO), Bewonerscommissie Oosterwolde-Noord (BOON) en de Facebookgroep Oosterwolde Toen werd een handtekeningenactie opgezet tegen woningbouw aan de Jardinga. Er werden zo'n 2000 handtekeningen verzameld. Nog geen 1 procent sprak zich uit voor het plan. Hierop werd op verzoek van Hoekstra het plan Landgoed Ter Borgh Esch in april 2015 van de agenda van de raadsvergadering gehaald en opgeschort.

Agrarisch gebruik

Het stuk land ligt er vanaf de aankoop tot op heden ongebruikt bij. ‘Deze situatie is voor mij niet vol te houden. We moeten spoedig tot een oplossing zien te komen', aldus Hoekstra. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden. Een eerste optie voor Hoekstra is om het land agrarisch in gebruik te gaan nemen. 'Maar om heel eerlijk te zijn, zie ik dat niet echt zitten. Het is lastig om daar met de trekker te komen en bovendien gaat hiermee het prachtige stukje cultuurlandschap verloren. Het is een prachtige plek en dat wil ook ik graag behouden.'

Een tweede optie is bebouwing enkel in de zuidwestelijke hoek van het terrein. Wethouder Sierd de Boer verwacht echter dat hier geen politiek draagvlak voor is en daarmee lijkt ook deze mogelijkheid voor Hoekstra af te vallen.

It Fryske Gea

Een laatste optie is om het beheer over te dragen aan It Fryske Gea. Deze natuurorganisatie is zeer geïnteresseerd in het gebiedje achter Rikkingahof. 'Het is geen officieel natuurgebied, maar landschappelijk gezien is dit stuk van zo'n grote waarde, dat we het graag willen beschermen', aldus Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea.
Om onrust zoals die bij eerdere planvorming is ontstaan te voorkomen, wil It Fryske Gea op korte termijn met inwoners en andere betrokkenen in gesprek. Hiervoor wordt zoals het nu lijkt in mei een informatiebijeenkomst georganiseerd. 'Wij willen alle ideeën die er leven inventariseren en nodigen iedereen uit om met ons mee te denken', aldus De Vries. 'Een open verkenning. Wat willen we met elkaar met deze bijzondere, historische plek.'

Herefords

Hoekstra is blij met het initiatief van It Fryske Gea. 'Iedereen is het er wel over eens dat het een mooi stukje Oosterwolde is dat behouden moet blijven', zegt de ondernemer. Hij zal daarom volgende week enkele Herefords runderen naar het gebied brengen. 'Het is de bedoeling dat in de toekomst voor het beheer koeien worden ingezet. Op deze manier kunnen we al wat laten zien.'

Het beheer door It Fryske Gea lijkt dan wel een mooie oplossing, maar financieel gezien zal er voor Hoekstra ook een oplossing moeten komen. Wellicht dat dit geregeld kan worden middels subsidies, fondsen of crowdfunding. 'Maar dat is echt vraag twee', benadrukt De Vries. 'Hoe kunnen we een en ander dan gaan regelen. Eerst speelt de vraag wat wil Oosterwolde. Pas daarna kunnen we verder.'

Informatiebijeenkomst

It Fryske Gea maakt op korte termijn bekend wanneer de informatiebijeenkomst plaats zal gaan vinden. Tevens wordt contact gelegd met de nabijgelegen volkstuinvereniging en scoutingclub De Biezenhutters. Met BOON, de HVO en landschapsgeschiedkundige Dennis Worst uit Elsloo heeft It Fryske Gea al contact gelegd.

Lees meer in het dossier: Woningbouw Jardinga