Dorpsbelang Donkerbroek op de bres voor omwonenden N381

Donkerbroek - Dorpsbelang Donkerbroek vraagt de provincie 'met klem' om iets te doen aan de geluids- en lichtoverlast die omwonenden van de nieuwe N381 ervaren. Het gaat om meer dan veertig bewoners.

"Vanaf 5 uur 's ochtends wakker door het lawaai van de vrachtauto’s", "Het lijkt wel alsof de auto’s bij ons door de kamer rijden", "Het voelt niet meer als thuis dit kaal gehakte polderlandschap”. Dit zijn slechts een paar van de vele trieste reacties die Dorpsbelang Donkerbroek te horen kreeg van omwonenden van de nieuwe N381.

'Deze bewoners worden nu 24/7 geconfronteerd met veel geluids- en lichtoverlast. We hebben het dan niet over een paar gezinnen, maar over ruim veertig mede-dorpsbewoners die wonen aan de Balkweg, de Moskoureed, ‘t West, Hoogezand en Tjabbekamp', benadrukt Bertus Plender, voorzitter van Dorpsbelang Donkerbroek.

Ingeleverd op wooncomfort

Grote bloembakken, dure kunstwerken, extra fiets- en wandelpaden in en aan de rand van het dorp zijn aangelegd. In het buitengebied is echter alleen maar ingeleverd op wooncomfort, stelt Dorpsbelang. “Het is nooit meer stil om ons huis”, “Onze buurtgemeenschap is letterlijk doormidden gehakt”, “Het fiets- en wandelpad Tjonger - Tjabbekamp is opgeheven”. 'Allemaal betreurenswaardige
reacties van de machteloze bewoners uit het buitengebied'.

Afgescheept met een paar struikjes

'De bewoners van het buitengebied hebben al vele malen aan de noodbel getrokken. Meegedacht met ecowallen en andere milieubewuste initiatieven, die naast geluidswering ook bijdragen aan duurzame energie. Menigmaal is contact gezocht met de provincie en projectbureau, maar ze worden afgescheept, na vele uren inspanning, met een paar groene struikjes', aldus Plender.

In gesprek met provincie

'Het hele traject is natuurlijk onomkeerbaar. De weg ligt er, dat is een onvoldongen feit. Maar wij van Dorpsbelang Donkerbroek willen de provincie met klem vragen om met constructieve geluids- en lichtwerende oplossingen, zoals bijvoorbeeld grondwallen, deze groep mensen tegemoet te komen. We gaan daar graag met de provincie over in gesprek. Echt stil zal het nooit meer worden, maar
wij willen wel graag ons geluid hierin laten horen', besluit Plender.

Lees meer in ons nieuwsdossier N381.