Eerste kievitsei is in Slijkenburg gevonden

Slijkenburg - Het eerste kievitsei van Friesland is gevonden in Slijkenburg. Het ei is vanmorgen op een maïsperceel van de familie Donker gevonden door Herman Mooi.

De ‘Sulveren Ljip’ werd vanmiddag op de locatie uitgereikt door de commissaris van de Koning, Arno Brok. Om het nest zo min mogelijk te verstoren, bleef de commissaris van de Koning aan de rand van het weiland staan. Kievitseieren mogen niet worden geraapt.

Burgemeester Gerard van Klaveren maakte eerder bekend het eerste kievitsei niet in ontvangst te willen nemen.