Stuifzand op Boerestreek is hardnekkig

Appelscha - Alle door de gemeente onderzochte maatregelen om het stuivende zand en de wateroverlast op de Boerestreek in Appelscha tegen te gaan, hebben niet het gewenste effect.

Eenmalig groot onderhoud

Alle zeven maatregelen garanderen geen stuifvrij en/of watervrij plein. Daarom is gekozen voor eenmalig groot onderhoud, het reguliere onderhoud uit te breiden, het bestraten van de stoep en de Boerestreekmarkt niet meer op de weg, maar op het plein te houden.

Verder wordt de muziekkoepel minder gevoelig voor wind en stuiven door zeildoeken te bevestigen, wordt het plein gevuld met de klimtoren van de Jongens van Outdoor en krijgen ondernemers de ruimte op locaties aan de rand van de Boerestreek. De acties zijn deels uitgevoerd en deels in uitvoering.

Kosten te hoog

De nieuwe Boerestreek is sinds 2014 in gebruik. Op het plein ligt het materiaal Gravier d’Or. Dit materiaal blijkt tot stuivend zand en wateroverlast te leiden. De gemeente onderzocht onder meer het vervangen van de ondergrond van de Boerestreek, het extra onderhouden van het plein en het sproeien vóór een evenement na een droogteperiode. Geen van de zeven maatregelen bood soelaas. Ook de kosten bleken in sommige gevallen te hoog.

De klachten over het stuivende zand en de wateroverlast komen vanuit de Boerestreekmarkt en van horecaondernemer Frenno de Haan (zie ook zijn filmpje onder dit bericht). Daarbuiten zijn bij de gemeente geen andere klachten bekend.

Ook positieve berichten

Van andere organisatoren van evenementen komen positieve berichten. Het jaar 2017 benut de gemeente om zowel de klachten als de situatie (droogte, natheid, overlast) in de gaten te houden. Na een evaluatie wordt bekeken of bijstelling van beleid nodig is.