Bond van ijsclubs bestaat 75 jaar

Oosterwolde - De Bond van ijsclubs Ooststellingwerf bestaat 75 jaar. Op initiatief van ijsclub De Friesche Grens in Appelscha vond de oprichting plaats op 24 januari 1942.

De Bond (vroeger Federatie genoemd) Ooststellingwerf organiseert de gemeentelijke kampioenswedstrijden schaatsen kortebaan en marathon. Het jubileum wordt gevierd met een receptie, een fietstocht langs alle ijsbanen en er verschijnt een boek over de historie.

IJsbond telt elf leden

Ravenswoud is het enige dorp in Ooststellingwerf dat geen ijsclub heeft. De elf leden van de bond zijn De Friesche Grens in Appelscha en de ijsclubs in Oosterwolde (De Eendracht), Elsloo (De Oefening), Fochteloo (Eensgezindheid), Haule (Nieuw Leven), Haulerwijk (Nooitgedagt), Langedijke (Samenwerking), Oldeberkoop (Vooruit), Nijeberkoop (Samenwerking), Donkerbroek en Makkinga. IJsclub Waskemeer heeft een aantal jaren geleden het lidmaatschap opgezegd. De verenigingen betalen momenteel 25 cent per lid aan de Bond van IJsclubs.

Schema van kampioenswedstrijden

De Bond van IJsclubs vergadert meestal één keer per jaar. Traditiegetrouw roept het bestuur in november de ijsverenigingen bij elkaar. In ijswinters wordt een paar keer extra vergaderd. Het belangrijkste agendapunt tijdens de ledenvergadering in het najaar is altijd het vaststellen van de kampioenswedstrijden in de diverse categorieën. De wedstrijden worden volgens schema toegewezen aan een plaatselijke ijsclub. De strijd om het gemeentelijk kampioenschap wordt verreden onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de organiserende ijsclub.

Estafetterijderijen

Zo gebeurt het al 75 jaar. Het aantal rijderijen om de gemeentelijke titel is in de loop der jaren uitgebreid. In het begin werden er alleen kampioenswedstrijden voor mannen en vrouwen verreden. Na verloop van tijd werd dat uitgebreid met estafetterijderijen voor jongens en meisjes. Daar zijn later de marathon en wedstrijden voor 40-plussers aan toegevoegd. In de loop der tijd werden er ook weer wedstrijden geschrapt, meestal omdat er te weinig deelnemers waren. Mede op initiatief van Jelke Nijboer, de huidige voorzitter en oud-schooldirecteur, strijden sinds een paar jaar de leerlingen van de basisscholen in Ooststellingwerf weer tegen elkaar op het ijs.

Geen garantie

Het vaststellen van de kampioenswedstrijden in de ledenvergadering geeft uiteraard geen garantie dat die ook daadwerkelijk verreden worden. Het ijs op de banen moet betrouwbaar zijn. Dat is lang niet altijd het geval. In veel winters kan er niet of nauwelijks worden geschaatst. Sneeuw of de invallende dooi gooien vaak roet in het eten. Als de wedstrijden niet verreden kunnen worden, blijft het schema van de vastgestelde wedstrijden gehandhaafd.

Schaatskampioenen van Ooststellingwerf

Ter gelegenheid van het jubileum besloot het bestuur een boekwerk samen te stellen dat een beeld schetst van de afgelopen 75 jaar. Een belangrijke bron vormen de notulenboeken. Die zijn grotendeels bewaard gebleven, al zitten er hier en daar wel wat hiaten in de verslaglegging. Daarnaast is er vooral geput uit het archief van Uitgeverij Boom in Meppel, de uitgever van de Nieuwe Ooststellingwerver. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de schaatskampioenen van Ooststellingwerf. Alleen de namen van de kampioenen uit de beginjaren ontbreken. Oud-journalist Anne de Vries van de Nieuwe Ooststellingwerver heeft een prachtig overzicht geschreven.

Winnaar Wagt slaat aanbod van vriend af

Lucas Wagt uit Oosterwolde (13-4-1947) werd in 1963 in Oldeberkoop Ooststellingwerfs kampioen bij de jongens onder 16. Wagt schaatste destijds in de finale tegen zjin beste kameraad Lammert Heida. Die vroeg aan Wagt hem te laten winnen voor een geldbedrag. Even nam Wagt dat voorstel in overweging, maar toen bood familie hem aan om bovenop de geldprijs van de winnaar, geld bij te leggen voor Noren. Wagt was namelijk de enige die nog op houtjes reed ('We hadden t thuis niet breed') en wilde, net als al zijn kameraden, ook Noren. Wagt won de race gemakkelijk. De beker heeft hij nog in zijn bezit.

Elma wel, Bob niet

Veel bestuurders hebben een lange staat van dienst binnen de ijsbond, zoals Sietse Zijlstra uit Oldeberkoop. Hij werd bovendien vier keer kortebaankampioen van Ooststellingwerf en ook de marathon schrijft hij een keer op zijn naam. Andere opvallende namen die tussen bijgaande uitslagen staan, zijn die van Elma de Vries en Mark Horsten. Beiden maken later nationaal en internationaal furore op de schaatsen en de skeelers. Opvallend genoeg hebben huidige cracks als Bob de Vries en Arjan Stroetinga nooit een gemeentelijke kampioenschap op hun uitgebreide erelijst kunnen bijschrijven.

Receptie in Appelscha

De receptie wordt op 4 maart in Appelscha gehouden. Ondermeer officiële instanties, de ijsclubbesturen, oud bestuursleden van de Bond van IJsclubs en de huidige en voormalige kampioenen van Ooststellingwerf worden uitgenodigd. Het bestuur is, samen met de ijsclubs, nog op zoek naar de adressen van de kampioenen en eerdere bestuursleden. Die kunnen ook worden gemaild naar secretariaat@bondijsclubsoostwerf.nl.

Fietsen langs ijsbanen

Dankzij Gerard van Ingen uit Fochteloo heeft de Bond de beschikking over een nieuwe website. Een andere activiteit is een fietstocht langs alle ijsbanen in de gemeente. Die vindt plaats op zaterdag 17 juni. De besturen van de ijsclubs organiseren die dag een activiteit bij de ijsbaan. Iedereen kan aan de tocht meedoen.