Zeven toneelverenigingen doen mee aan Berkoop vol Vuur

Oldeberkoop - Het openluchtspektakel ‘Berkoop vol Vuur’ in Oldeberkoop groeit en krijgt regionale uitstraling. Zeven toneelverenigingen uit de regio hebben hun medewerking toegezegd.

 Zij leveren zo’n veertig figuranten en vrijwilligers voor hand -en spandiensten. In totaal doen tussen de honderdvijftig en tweehonderd  vrijwilligers aan het spektakel mee.  De deelnemende zusterverenigingen komen uit Boijl, Elsloo. Makkinga, Wilhelminaoord, Oldemarkt, De Hoeve en Ter Idzard.

Kring van Bercoop draagt financieel bij

Het betrekken van zusterverenigingen bij het spektakel is een idee van Fonds Kring van Bercoop. De Kring heeft hiervoor extra financiële middelen beschikbaar gesteld. ‘Berkoop vol Vuur’ wordt van 4 tot en met 8 oktober dit jaar gehouden in het beschermd dorpsgezicht van Oldeberkoop. Dit in het kader van het 150-jarig bestaan van de Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden