Straattheaterspektakel is climax van jubileum Hoek van Zevenwouden

Oldeberkoop – Een groot deel van het dorp verduisterd, talrijke fakkels en vuurtonnen, honderden in stijl aangeklede acteurs, vrijwilligers én toeschouwers: ‘Berkoop vol vuur’ wordt volgend najaar een opvallend straattheaterspektakel.

Het initiatief komt van de Hoek van Zevenwouden, de toneelvereniging uit Oldeberkoop die in 2017 het 150 jarig bestaan uitbundig viert. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen.

'Het moet een belevenis worden'

‘Het moet een belevenis worden’, zegt voorzitter Simon ter Heide over het theaterspektakel, dat volgend jaar begin oktober vijf keer op een avond wordt opgevoerd. Dat gebeurt op verschillende locaties in het dorp, waarbij het beschermd dorpsgezicht centraal staat. Daar gaat die avonden ook alle elektrische verlichting uit. ‘Wij gaan namelijk terug naar 1867 en een betere  entourage dan het centrum van ons dorp is niet denkbaar. Het speelt zich dus allemaal af in een tijd waarin er nog geen elektrisch licht was. De verlichting zal dan ook slechts bestaan uit fakkels en vuurtonnen.’

Bezoekers krijgen een kaftan aan

De bewoners zijn inmiddels van de plannen op de hoogte en hebben medewerking toegezegd. Om de juiste sfeer te creëren, krijgen alle bezoekers een donkere kaftan aan en dragen de mensen die het publiek in goede banen moeten leiden witte overalls.
Het wordt dus een voorstelling die zich door het dorp verplaatst. Daar komt de nodige logistiek voor kijken. ‘Berkoop vol vuur’ is op verzoek van de toneelvereniging geschreven door Karst Berkenbosch. ‘Een logische keus’, vindt Ter Heide. Berkenbosch schreef al eerder (toneel)uitvoeringen, zoals in 2005 de veelgeprezen revue over het 900-jarig bestaan van Oldeberkoop.

Op 10 september is er een try-out

De sinds begin dit jaar weer in Oldeberkoop woonachtige Berkenbosch weet al helemaal hoe het theaterspektakel zich volgend jaar moet afspelen. Er is echter altijd verschil tussen de theorie en de weerbarstige praktijk. Om niets aan het toeval over te laten, is er op 10 september a.s. reeds een soort try-out om te zien hoe een grote groep mensen het best kan worden verplaatst en welke aanpassingen noodzakelijk zijn op de beoogde locaties.

Voor de try-out van 10 september kunnen  vrijwilligers zich opgeven. Er zijn in totaal 400 mensen nodig. ‘Als je veel mensen verplaatst, moet dat ook niet ten koste gaan van de spanningsboog’, geeft Berkenbosch aan dat met veel dingen rekening gehouden moet worden.  Voorlopig wordt uitgegaan van 400 toeschouwers per avond. Mogelijk blijkt dat bij de try-out een te hoog gegrepen aantal. ‘Iedereen moet steeds wel kunnen zien wat er gebeurt.

Bij de kerk komen ook mensen achter de kerkmuur te staan. Daar loopt het op, zodat er veel mogelijk is. We maken een drie meter brede trap om het publiek over de kerkmuur te laten’, aldus Ter Heide, die blij is met de medewerking van het kerkbestuur.

Er zijn veel vrijwilligers nodig

Voor volgend jaar zijn veel vrijwilligers nodig. Inmiddels heeft de toneelverenging zich verzekerd van de steun van de Open Stal-vrijwilligers, een groep van zo’n 25 personen. ‘Daarmee is een goede basis gecreëerd. Daar is al saamhorigheid. Ze weten wat ze aan elkaar hebben’, stelt Berkenbosch.
Volgend jaar bestaat Ooststellingwerf 500 jaar. Het theaterspektakel past prima in dat kader en kan daardoor ook rekenen op brede financiële steun. Ter Heide schat de totale begroting van Berkoop vol Vuur op een kleine 70.000 euro.

Het overgrote deel van dat bedrag is reeds op het kleed. Ter Heide: ‘Daarbij rekenen we de entrees nog niet eens mee. We willen die in elk geval zo laag mogelijk houden.’

Link met jubileum van uitvaartvereniging

Ook het Berkoper popkoor, gitaarclub Capo d’Astro’s, Eijer producties en muziekvereniging Brocante spelen een rol in de productie, die tevens wordt gelinkt met het 100-jarig bestaan van de plaatselijke uitvaartverenging. Tijdens de eerste scene zoals Berkenbosch die heeft bedacht loopt iedereen vanaf het kanon in het dorp achter een lijkkoets richting het Appie Tjalmaplein. Vanaf daar ontrolt zich het spektakel

Toneelverenigingen uit de omtrek worden ook benaderd om mee te doen aan de voorstelling. De kring Bercoop stelt 1000 euro beschikbaar voor elke toneelvereniging uit het verzorgingsgebied van de voormalige Bank Bercoop die aan Berkoop vol Vuur meedoet. ‘Dat is aantrekkelijk’, stelt Ter Heide.  ‘De helft is dan voor die vereniging, de andere helft voor De Hoek.’

Ook receptie, tentoonstelling en eenakterfetsival

De  jubilerende toneelvereniging organiseert volgend jaar nog andere activiteiten dan het ambitieuze straattheaterspektakel. Na de jaarlijkse uitvoeringen in februari waar het door Tryater bekend geworden toneelstuk ‘Twa’ (‘Twee’) wordt opgevoerd volgt een receptie op zaterdag 4 maart, de datum waarop de Hoek in 1867 is opgericht. Verder komt er een tentoonstelling over de  geschiedenis van de vereniging, een feestavond voor leden en oud leden een eenakterfestival en een reciteerwedstrijd.