Gemeente dreigt MCO met flinke dwangsom na geluidsmeting

Makkinga – Er hangt MCO Prikkedam een dwangsom van enkele duizenden euro’s boven het hoofd. Tijdens trainingen op het Prikkedamcircuit is het maximaal toegestane geluidsniveau overschreden.

 Dat wezen geluidsmetingen uit die de Fumo heeft gedaan. De Fumo is  regio-overstijgende functie voor de uitvoering van milieuonderzoeken en -metingen. De specialisten deden geluidsmetingen op 18 maart 2015 en 15 mei 2016.

Last onder dwansom wordt overwogen

Volgens de gemeente was het ‘vanwege een combinatie van factoren’ niet mogelijk eerder valide metingen uit te voeren. Burgemeester en wethouders willen voorkomen dat het maximale geluidsniveau tijdens trainingen op het motorcrossterrein weer wordt overschreden. Daarom wordt een zogeheten last onder dwangsom overwogen.

MCO kan nog reageren met zienswijze

Voordat er een definitief besluit door burgemeester en wethouders wordt genomen stelt het college MCO in gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dat kan nog tot 19 september van dit jaar. De voorgenomen dwangsom bedraagt 2.000 euro per dag waarop een overschrijding wordt geconstateerd en heeft een maximum van in totaal 10.000 euro.