Appelscha heeft nationale primeur met zelfrijdend vervoer op de weg

Appelscha - Eind augustus rijden er twee zelfrijdende voertuigen van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer naar de Wester Es in Appelscha. Ooststellingwerf is daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig mét passagiers de weg op mag.

Het gaat om een pilot van drie maanden. De gemeente is initiatiefnemer van de pilot en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s. De pilot in Appelscha is daarmee uniek en trekt de aandacht in Europa. Inwoners en toeristen kunnen gratis een ritje maken.

Slim en groen antwoord op krimp

De gemeente Ooststellingwerf ziet deze nieuwe slimme, veilige en schone vorm van openbaar vervoer als innovatieve verbinding tussen inwoners en voorzieningen. Het vergroot de sociale mobiliteit en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland.

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen delen deze visie, zien dezelfde kansen en willen Noord-Nederland daarom de komende jaren op de kaart zetten als dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer. De pilot in Appelscha zien de provincies als start om in praktijk ervaring op te doen voor meerdere pilots de komende jaren.

De vier partijen leggen deze samenwerking eind augustus publiekelijk vast in een intentieverklaring. Dit is ook het moment waarop de pilot officieel start.

(Lees verder na de foto)

Veiligheid

De Rijkdienst Wegverkeer (RDW) gaf medio juni toestemming voor de pilot aan de gemeente Ooststellingwerf. Op het moment dat de shuttles arriveren vinden de laatste keuringen plaats. Het chauffeurloze voertuig communiceert met de infrastructuur. Daarom worden er deze zomer infrastructurele maatregelen genomen op het 2,5 kilometerlange tracé in Appelscha.

Er is altijd een steward aanwezig in het voertuig die in geval van nood het voertuig stil kan zetten. De shuttle rijdt alleen overdag en bij goed weer.

Geen stuur, gen pedalen

Het gaat om de EZ10 van Easymile. Dit zelfrijdende voertuig is volledig automatisch en rijdt op elektriciteit. Het voertuig heeft geen stuur en geen pedalen. Er is plek voor 10 personen en heeft een maximumsnelheid van 15 km per uur.