Geslaagden CSG Liudger

Waskemeer - De eindexamens zijn gemaakt en de uitslagen zijn bekend. Iedereen die is geslaagd: van harte gefeliciteerd! Dit zijn de uitslagen van het csg Liudger.

Locatie Waskemeer

Theoretische leerweg: Marleen van de Belt, Donkerbroek; Jente Bijlsma, Haulerwijk; Sander Buma, De Wilp; Ieuwe Clevering, Haulerwijk; Marvin Deddens, Haulerwijk; Hanne Douwsma, Haulerwijk; Johan Douwsma, Haulerwijk; Jorrit Eringa, Waskemeer; Marleen Groen, Frieschepalen; Niels Groeneveld, Haulerwijk; Marcel Hilhorst, Een-West; Milika Hof, Hoornsterzwaag; Annemieke ten Hoor, Appelscha; Wilma ten Hoor, Wijnjewoude; Jelien Hummel, Een; Ruben Hut, Haulerwijk; Annemiek Jonkman, Haule; Wessel Jonkman, Waskemeer; Esmee Kajuiter, Haulerwijk; Robin Kiers, Bakkeveen; Aat Oosenbrug, Donkerbroek; Maureen Otter, Donkerbroek; Dennis Ritsema, Haulerwijk; Lotte Schievink, Haulerwijk; Raymon Steerenberg, Bakkeveen; Rik Tamminga, Waskemeer; Stefan Tigelaar, Haulerwijk; Kris Turksema, De Wilp; Amber van Veen, Wijnjewoude; Janneke Veenstra, Bakkeveen; Harold Vogelzang, Donkerbroek; Wilco de Vos, Waskemeer; Timen de Vries, De Wilp; Thom van der Wal, Donkerbroek; Harm Welfing, Wijnjewoude; Biko Witte, Bakkeveen.

Locatie Raai

Havo
Cultuur en Maatschappij: Ingrid Adema; Niek Eijzenga, Oudega; Samantha de Haan; Alissa de Jager, Ureterp; Esmé Meester, Noordwijk; Annemarie van der Meulen, Ureterp; Alida de Vries, Boelenslaan; Dedmer de Vries, Ureterp; Janneke van der Wal, Opeinde.

Economie en Maatschappij: Judith Annema; Samy Benhadada; Jorrit de Boer, Boornbergum; Daniëlle Boonstra; Jeldert Boonstra, Beetsterzwaag; Eline Bosma; Ilja Dijk, Burgum; Martijn Dijkstra; Ylona Douwsma, Marum; Hjalmer Folkertsma; Maarten van der Galiën; Bram van Gulik; Lucinda van Gunst, Opeinde; Anika Helmers; Julia Helmus, Marum; Friso Horst, De Wilgen; Lieke Hunneman; Anne Yoo Jacobi, Oudega; Thijs Koster; Femke van der Lei, Beetsterzwaag; Esther Meinsma; Sari Meulman; Jantine Mook; Johan Schievink, Drogeham; Laura Storm; Thomas Tijsma; Arjen Tjeerdsma, Oudega; Delilah Toes, Bakkeveen; Jan van Trijp, Opeinde; Danniek Tuinstra, Wijnjewoude; Annemiek Veenstra, Ureterp; Robin Veldman; Emmanuel Verhoeven; Eddie Visser, Siegerswoude; Alie de Vries, Oudega; Sanne Weening, Ureterp; Marthe Woertman, Beetsterzwaag.

Natuur en Gezondheid: Willem Bijker, Beetsterzwaag; Mayon Fonville; Bonita Groenveld, Boelenslaan; Lydia Hamoen; Harrie Houtman, Marum; Iris Kerkstra; Aaltje van der Molen, Wijnjewoude; Marije Oosterloo; Andrea Steenhuis, Haulerwijk; Detmer Struiksma, Oudega.

Natuur en Techniek: Arjen Boelens; Aram Bos, Beetsterzwaag; Rinse Bruinsma, Rottevalle; Anna Ekas, Bakkeveen; Hilja Groen, Haulerwijk; Vincent Homsma, De Wilgen; Anna Horst, De Wilgen; Anne-Maaike de Jong, Haulerwijk; Wouter Könemann; Helena Kooi; Martin Lageveen, Nij Beets; Jorik Laskewitz; Brechtsje Meekma; Jurian van der Meulen; Kirsten van der Meulen, Ureterp; Andrei Mihalachi; Kenrick Mulder; Sander Schat; Ruurd Sijtsma, Boornbergum; Rianne van Sluis; Anna Tangerman, Feanwâlden; Sjoerd Tjoelker, Rottevalle; Stefan Trip; Delano Valk, Bakkeveen; Patrick van der Veen; Peter van der Velde, Nijega; Jesse Wander Venema, Rottevalle; Nathanael Voogt, Boornbergum; Marcel Zandberg, Siegerswoude.

Atheneum
Cultuur en Maatschappij: Afke Boonstra, Donkerbroek; Thomas Boonstra, Ureterp; Marriëlle Hiemstra, Beetsterzwaag; Nina Postma, Surhuisterveen; Noa Schievink, Frieschepalen.

Economie en Maatschappij: Marije Biesma, Nij Beets; Lydia Boonstra, Ureterp; Kirsten Dijkstra, Burgum; Eline Groen; Margriet de Haan, Nij Beets; Lidewey Hoekstra, Opeinde; Sietze Jonker, De Wilgen; Naomi Keuning; Willem Lindeboom, Boornbergum; Marije van der Meer, Burgum; Marijke Moesker; Kees-Hille Numan; Matthijs de Olde; Laura Pit; Jeffrey Roseboom; Marja Sjoerdstra, Oosterwolde; Amarins Tamminga, De Wilgen; Hidde van der Veen; Niels van der Veen; Yvonne van der Veen, Burgum; Harmen Visser, Boornbergum; Miriam Visser; Dennis Wijkstra.

Natuur en Gezondheid: Johan de Boer, Ureterp; Siebrant Hendriks; Nynke Veenstra, Nij Beets; Marije Vlasblom, Nij Beets; Melina de Vries, Feanwâlden.

Natuur en Techniek: Bindert Algra, Burgum; Siard Boerstra, Burgum; Robbin van Dijk; Corné Dijkstra; Laurens Jan Douma; Luca Ebbinge, Ureterp; Senne van Gijssel; Jeroen Grolman, Beetsterzwaag; Jorrit Hoekstra; Johan Horjus, Burgum; Job de Jong; Nynke Klokman, Ureterp; Rico Langhout; Lourens Lenssen, Oosterwolde; Iris Plat, Burgum; Rick Ploeg, Marum; Nick de Roos, Waskemeer; Lyan van der Sleen, Surhuisterveen; Luuk Stellinga, Surhuisterveen; Ruben Terlouw, De Veenhoop; Jildert Turkstra, Ureterp; Mirte van der Voort, Beetsterzwaag; Bart van Vulpen; Raoul Wijmenga, Hurdegaryp.

Gymnasium

Economie en Maatschappij: Wytze Kiers; Michiel Koopmans, Boornbergum; Sander Oegema; Imkje Postma, Earnewâld; Rianne van Wieren.

Natuur en Gezondheid: Aline de Boer; Fimke Dijkstra, Marum; Melany Doosje; Dion Theodoridis.

Natuur en Techniek: Frederike Bouma, Hemrik; Attie Hendriks, Wijnjewoude; Jackelien Netjes, Beetsterzwaag; Tabitha Piet, Een-West; Jesse Scheepstra, Sumar; Inge van der Veen.

Geen plaatsnaam is Drachten

Locatie Splitting

Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek

- Bouwtechniek: Erik de Jong, Marum; Geale Postma, Earnewald; Andert de Vries, Burgum.

- Metaaltechniek: Stefan de Boer, Bakkeveen; Pieter Elzinga, Sumar; Eelke Kooistra, De Tike; Stef van der Tuuk; Folkert de Vries, Oudega; Bjorn Wiersma, Opeinde.

- Voertuigentechniek: Piter Dijkstra, Earnewald; Jan Willem Douwes, Sumar; Jelle de Haan; Auke Koster, Marum; Tjerk Wiersma, Sumar.

- Instalektro: Auke Oldersma, Donkerbroek.

Zorg en Welzijn

- Zorg en welzijn-breed: Sharissa de Haan, Wijnjewoude; Lutske de Jong, Noardburgum; Fardau Kramer; Anne-Rina Pul, Ureterp; Marieke Wagenaar, Ureterp.

- Sport Dienstverlening en Veiligheid: Nighel van der Bie; Marco Bosma; Gaby de Calonne; Riejet Dekker, Nij Beets; Alain Huijbers; Marjet Poutsma, Ureterp.

Landbouw

- Landbouw-breed: Demi Bruinsma; Betty Dijkstra, Burgum; Chantal van der Velde; Femke Janna de Vries, Oudega; Katinka Warffemius.

Economie

- Handel en administratie: Marjolein van Harskamp, Feanwalden.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Techniek

- Bouwtechniek: Wouter Alberda, Marum; Reinder Draaistra, Opeinde; Marko de Jong; Seijo van der Veen, Bakkeveen; Meindert Witteveen, Feanwalden.

- Metaaltechniek: Sietse Bergsma, Ureterp; Jaap Feenstra, Haulerwijk; Germ Hoekstra; Hendrik Hoekstra, Nijega; Jorrit Kamstra, Oudega; Dennis Loonstra, Ureterp; Joeri Mijnders; Jordin Oppedijk van Veen, Burgum; Marcel Rinzema, Nij Beets; Jelmer Stelwagen; Cees van Vliet.

- Voertuigentechniek: Frank Jansma; Patrick Koiter, Bakkeveen.

- Instalektro: Remco Koning, Ureterp; Erwin Stoker, Garyp.

Economie

- Handel en administratie: Frederik Bandstra; Chiara Comello; Wilco Ebbers, Oentsjerk; Albert Elzinga; Jildert de Haan, Burgum; Marco Langendijk; Dani Suarez Rojas, Kornhorn; Jan Terpstra, Haulerwijk.

Zorg en Welzijn

- Zorg en welzijn-breed: Benin Al-Haddad; Annelies Bebingh, Ureterp; Iris Boonstra; Alida Boven, Ureterp; Tessa van der Burgh; Sanne Donker, de Wilp; Jildou Geertsma, Ureterp; Famke de Graaf, Sumar; Lotte Gros, Burgum; Corien Hakvoort, Doezum; Anneke Hoekstra, Garyp; Nienke Huisman, Burgum; Esther de Jager; Anita Jelsma, Ureterp; Britt de Jong, Burgum; Tiffany Kallenkoot; Wendy Kinderman, Garyp; Machteld Marra, Garyp; Jeanine van der Meer, Waskemeer; Geerte van der Molen, Wijnjewoude; Yade Oudenhoven, Boornbergum; Tessa Peterson; Marja Postma, Ureterp; Sietske Postma; Hannah Riemersma; Josca van der Sloep, Nij Beets; Femke Tabak, Oudega; Sharon Tolsma; Sanne Trinks; Dagmar van Veen, Bakkeveen; Janine Veenstra, Ureterp; Anne van der Veer, Garyp; Nathalie van der Velde; Aafke de Vries, Waskemeer; Céline van der Weert; Danny van der Weert; Lisa Wiersma, Ureterp.

- Sport Dienstverlening en Veiligheid: Erik Barelds; Bern van Beukering, Oudega; Wiesje Bosma, Boornbergum; Rick Brandsen; Marcel Bruinsma; Max van Bruxvoort; Joey Collet; Jesper Dijkstra; Damian van Halen; Marten-Jan de Jager; Joey Kamminga; Jeffrey Lap; Agnes Levinga; Leon Minnesma; Annelie Negenman; Haaije Pijl, Sumar; Tycho Postma; Miranda Reitzema, Marum; Ammarins Schievink, Garyp; Jesper van Sloten; Anouk Veenstra, Burgum; Sietze Weening, Opeinde.

Landbouw

Koos Bergsma, Earnewâld; Roan Boonstra, Marum; Fearle Bos, Marum; Helena Douma, Nij Beets; Grietje Land; Christine van Meerveld, Oudega; Jesse Sinnema, Ureterp; Rixt Tuinstra; Corina Vogelzang, Donkerbroek; Ilona Wolfslag, Ureterp; Jannita van Zonneveld, Nijega; Camilla Zwart, Ureterp; Martijn Zwart.

Gemengde leerweg

Economie

- Handel en administratie: Laura Beintema;  Job Blaauw, Ureterp; Kelly de Boer, Drachtstercompagnie; Tim van den Broeke; Stephan van Dijk; Maurice Former; Regillio Grol; Ineke Harmsma, Oudega; Keimpe Jacobi, Nijega; Quinten Lamein; Ruben Jan Nijenhuis; Mariske Terpstra; Jurjen Veenstra, Oudega; Jessica van der Velde, Ureterp; Ale Veltman; Sebastiaan Vink; Jelmer de Vries, Ureterp; Marco Wijnsma, Opeinde.

Techniek

- Instalektro: Lieuwe Hiemstra, Gorredijk; Montell Kassim; Jorren Lap, Nij Beets; Karst van der Meulen; Stein van der Molen, Beetsterzwaag; Raymon van der Veen; Richard de Vries.

Zorg en Welzijn

- Zorg en Welzijn-breed: Ivana Bijma; Lisa Dijkstra; Isabel de Groot; Arendike Kooistra; Lianne van Manen; Baukje Postma; Bente Postma; Danny Schillemans, Beetsterzwaag; Iris de Vries; Jildou de Vries, Ureterp; Marije de Vries.

Theoretische Leerweg

Rosa Abbasi; Robbert Abels; Thomas Bekkema; Naömi Benedictus, Oudega; Harmen van der Bij, Nijega; Louise van der Bij, Oudega; Kirsten Bijstra; Jennifer de Boer; Marleen Boersma; Yannick Boonstra; Eva Borkhuis, Marum; Jitske Bos, Boornbergum; Sandra Bos, Boornbergum; Yvonne Bos; Sander Bosma; Berber Bouma; Edda Bouma; Reinout Broersma; Marrit Dekker, Frieschepalen; Dione van Dijk, Ureterp; Janine Dijkstra, Marum; Nick Doosje; Ciska van der Drift, Nij Beets; Eva Fousias; Matthijs de Groot; Thomas de Groot, Nij Beets; Nynke Grupstra; Nastja Grushka; Ebelien de Haan; Rina Hellinga; Regina Hendriks, Wijnjewoude; Niels Henstra; Sanne Huitema; Peter de Jong, Frieschepalen; Ruben Kijlstra; Amber Klooster; Vera Kluiter, Marum; Susan Knetemann; Amancho Kumbangsila; Gerben Looijenga, Oudega; Riemer Merk; Rebecca Otoo; Eli Panzer; Janiek Postema, Drachtstercompagnie; Joël Rohaan, Siegerswoude; Yvette Scheper, Marum; Ruard van der Sluis; Irene Stelwagen; Nynke Terpstra, Opeinde; Lisa van der Vaart; Cassandra Veenstra, Ureterp; Jacqueline Veenstra, Ureterp; Thom Veenstra; Eline van der Velde; Gabriëlla Venema, Frieschepalen; Beaunitha de Vries, Ureterp; Richard de Vries, Nijega; Bram van der Wal; Jeroen van der Werff; Rik Wierenga, Marum; Albert Wijma, Opeinde; Michel de Wit, Marum; Mendy Zhao, Harkema.

Geen plaatsnaam is Drachten.

Locatie Burgum

Gemengde Leerweg

Economie: Joeri Dijk, Feanwâlden; Jelmer van der Heide, Sumar.

Zorg en Welzijn: Eva Maria Kootstra; Silke de Vries.

Theoretische Leerweg

Theoretische Leerweg: Annely Agema, Noardburgum; Tim Atsma, Feanwâlden; Angela Baarda; Chris van Beem; Tessa de Beer; Jelle van der Bij, Eastermar; Lianne Bijker; Dianne de Boer, Hurdegaryp; Oege de Boer, Garyp; Femke Boonstra, Noardburgum; Maaike Bosma, Noardburgum; Ids Bouius; Rosanne Braam; Lisa Brandenburg; Daan Brouns; Remco Brouwer; Inger van Bruggen; Johannes Couperus, Eastermar; Max van Dijk; Marten van Ens, Garyp; Tessa Erich, Hurdegaryp; Pytrisha Feenstra; Jelske Flootman, Noardburgum; Jessica de Groot, Sumar; Corné Haisma, Feanwâlden; Arjen van der Heide, Eastermar; Daphne Hendriks; Lian Herder; Mariska Hiemstra; José Hoekstra, Hurdegaryp; Birgit van der Honing; Jarmo Hoogeboom; Lars van Houten; Mark van Houten; Maxim Jacolino, Hurdegaryp; Baukje de Jong, Feanwâlden; Michelle de Jong, Feanwâlden; Meinie Kampen, Garyp; Gaele Pieter Klijnstra, Suwâld; Doety Kloetstra; Brend Kloosterman; Sjoerd Kooistra; Sebastian van der Land, Hurdegaryp; Antje Landheer, Warten; Elsina Leistra; Michelle Marinus, Garyp; Emily van der Meulen, Sumar; Tessa van der Meulen; Karin Papjes; Anneke Pebesma; Helena Pijnacker; Hannah Postma; Famke Riemersma, Gytsjerk; Anke van der Schaaf; Gerwin Sikkema, Noardburgum; Hylke van Slooten, Hurdegaryp; Merel Snel; Gerrit Stelwagen, Jistrum; Roy Storm; Nynke Tadema, Feanwâlden; Maryse Talma; Wierd Terpstra, Eastermar; Iris Toonstra; Mark Vanger; Marije van der Veen; Tjitte van der Veen; Harco Veenstra, Hurdegaryp; Delisa Verwijk, Suwâld; Patrick Visser, Gytsjerk; Thijs Visser, Hurdegaryp; Jouke Vleer, Hurdegaryp; Noa Vlieger, Hurdegaryp; Henk Jan Vogt, De Westereen; Ymkje Walsweer, Feanwâlden; Wibbe Jogchum Wiersma, Hurdegaryp; Chris de Wilde; Wietse Woudstra, Feanwâlden; Lammert Zuiderveld, Opeinde.

Havo

Cultuur en Maatschappij: Timon Holwerda, Hurdegaryp; Lisanne Hulder; Michelle van der Veen, Hurdegaryp.

Economie en Maatschappij: Thijs Akkerman, Tytsjerk; Bart-Jan Bootsman; Kyra Cuperus; Anouk Geerligs, Tytsjerk; Myrthe Geerligs; Harmen-Thomas de Haan, Sumar; Leon Hamstra, Garyp; Amber Hoekstra; Sybren de Jager, Twijzelerheide; Richard Jonker, Mûnein; Jarno Kingma; Abe Koopmans, Sumar; Jan Jochem Kootstra; Janette van der Meer, Jistrum; Daniëlle Nijboer, Eastermar; Thom Overbosch; Oane Rijpma, Hurdegaryp; Aaltsje Sikkema, Noardburgum; Geeske van der Sluis, Kootstertille; Meindert Terpstra; Mariëlle van Tol, Hurdegaryp; Gretha Tuinstra, Eastermar; Tjeerd Veenstra; Harmen Vlietstra; Lars van der Wal; Johannes Wibbens; Joran Wijma, Jistrum; Michel Wijma; Annemijn de Witte, Feanwâlden; Renata van der Woude.

Natuur en Gezondheid: Annique Algra, Feanwâlden; Nieske Algra, Garyp; Sandra Atsma, Eastermar; Natasha Beckmann; Wander de Boer, Hurdegaryp; Rodine Borger; Jan Hania; Laura van der Heide, Feanwâlden; Hannah Hoekstra, Hurdegaryp; Daniëlle Luikenaar, Twijzelerheide; Sjak van der Pas, Noardburgum; Marijke Poortinga, Damwâld; Hannah Postma; Egbert Taekema, Eastermar; Marie Woudwijk; Sybren Zandstra, Eastermar.

Natuur en Techniek: Folkert Jan Albada, Garyp; Berry Algra, Hurdegaryp; Folkert Algra, Oudega; Janita Bangma, Garyp; Tim Faber, Ryptsjerk; Jorn de Haan, Garyp; Jurjen Lanting, Feanwâlden; Pieter Terpstra, Eastermar; Jeroen Westendorp; Jacob Ytsma, Feanwâlden.

Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid: Wopke Andringa; Jeroen de Boer; Hans Hoekstra; Riekle Koolstra, Garyp; Iris Veenstra, Feanwâlden; Jan de Vries; Eelke Sikke Wolters, Twijzelerheide.

Geen plaatsnaam is Burgum.