Huisarts en tandarts vertellen verhalen aan stamtafel

Appelscha - Het was zaterdag tijd voor 'An de stamtoafel’ in de Hoolten Klinte in Appelscha.

Deze keer schoven oud huisarts Herman Hoekstra en oud tandarts Jan Mastenbroek aan. Hoekstra vertelde hoe hij in Almelo is geboren en zijn studie tot arts volgde in Groningen. Het was niet eens de bedoeling om huisarts te worden, omdat hij op het punt stond een studie te volgen tot kinderarts. Omdat de toenmalige dokter Bakker in 1973 contact met hem opnam om hem te assisteren in de zomermaanden kwam Hoekstra naar Appelscha. Omdat de samenwerking zo goed beviel, vroeg Bakker hem om samen te praktijk voort te zetten. De studie tot kinderarts werd toen aan de kant geschoven en is hij jarenlang huisarts geweest, eerst samen met Bakker daarna met dokter Bruins en Visser.

Groot tekort aan tandartsen

Tandarts Mastenbroek vertelde daarna zijn verhaal. Hij is geboren in de Krim en zijn familie runde een garagebedrijf. Tandheelkunde studeerde hij in Groningen, omdat er aan tandartsen een groot tekort was. Na zijn studie viel zijn oog op Appelscha, omdat er toen nog niet een tandarts in Appelscha was. Een kleine praktijk werd begonnen in het voormalige Groen Kruisgebouw aan de van Emstweg in 1977. Al na een paar jaar groeide het patiëntenbestand zo snel dat er een nieuwe praktijk werd gebouwd aan de Steegde. In het begin bestond het personeel uit twee mensen, Mastebroek en zijn vrouw, toen hij stopte had hij tien man personeel.

Groot applaus

De bezoekers van de volle Hoolten Klinte genoten van de verhalen van de twee mannen en konden ook vragen stellen. Aan het einde van deze middag kregen de heren een groot applaus en waren er alleen maar positieve reacties van de mensen.