Ga de wateroverlast in de tuin 'te lijf'

Het klimaat verandert. Wolkbreuken kunnen voornamelijk in de zomermaanden zorgen voor flinke overlast en schade aan huizen en tuinen. Gelukkig kunnen we zelf veel doen om de waterhuishouding in onze tuinen te verbeteren.

Water vervult een belangrijke functie in de tuin. De tuin mag niet te nat zijn, maar ook niet te droog. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende water is in droge periodes en hoe zorg je ervoor dat de tuin niet onderloopt tijdens een wolkbreuk, of nog erger, dat het regenwater via de tuin het huis binnenstroomt?
Het klimaat verandert. Wolkbreuken worden steeds extremer maar ook hevige droogteperioden komen vaker voor. Het extreme weer zorgt voornamelijk in de zomermaanden voor flinke overlast en schade aan huizen en tuinen. Dit vraagt om maatregelen. Gelukkig kunnen we zelf veel doen om de waterhuishouding in onze tuinen te verbeteren.

Houd rekening met de verhouding 40% bestrating: 60% beplanting. Er is waterdoorlatende of water-afstromende bestrating. Er zijn planten die het water beter vasthouden. Vang overtollig regenwater in vijvers of regentonnen op en hergebruik regenwater voor besproeiing van de tuin. Het zijn enkele simpele voorbeelden om de tuin klimaatbestendig te maken. Niet alleen handig, watertuinen zijn óók nog eens mooi.

Campagne

Tuinbranche Nederland voert, in samenwerking met Amsterdam Rainproof en tuincentrumorganisaties, de campagne 'Natuurlijk! De watervriendelijke tuin'. Tijdens de maanden maart en juli staat de regen/klimaatbestendige tuin centraal.