Sprekende stenen: Oosterwolde, Rijweg 121

Oosterwolde - Diverse huizen hebben naast de voordeur of ergens anders in de gevel een zogenoemde gevelsteen. Dergelijke stenen bevatten vaak informatie over degene die de eerste steen voor het huis of het gebouw gelegd heeft.

Soms staan er initialen in waarvan de betekenis voor veel mensen onduidelijk is. Oosterwoldenaar Jan Koops zocht verder en probeert het verhaal achter de stenen bloot te leggen.

Bomen markeren vroegere bebouwing

Op het brede hek halverwege de oprit staat ‘Zathe Medhuizen‘. Dit duidt op het gelijknamige buurtschap, vroeger Madhuizen genoemd. De zathe lag oorspronkelijk tegenover de huidige boerderij, een eindje van de weg af, waar enkele bomen nog de vroegere bebouwing markeren. De weg vanuit Oosterwolde richting Fochteloo staat al op een kaart uit 1664, maar eindigde oorspronkelijk daar, bij de huidige Rijweg 121, en ging dan honderd meter van de weg af naar de toenmalige Zathe Medhuizen. De naar Fochteloo doorgetrokken weg is voor het eerst zichtbaar op de Gemeentekaart van 1909.

Huizen bij de hooilanden

Medhuizen betekent ‘huizen bij de hooilanden’ en is al oud. Nadat er waarschijnlijk in de middeleeuwen één boerderij stond, werd er rond 1600 een tweede boerenplaats bijgebouwd. J.H. Popping schreef er in 1903 in zijn boekje ‘Ooststellingwerf’ over: ‘In het oude gebouw waren zeer ouderwetsche ramen en ruiten van roodbont glas, gezet in lood. In oude spelling stond op een der ruiten: Pieter Jochems en zijn wijf Annigje, 1643.’

In totaal 36 percelen

In 1818 is het geheel (hornlegers 36 en 37) verkocht aan Lammert Lefferts Oosterloo. Uit een latere verkoop blijkt dat het gaat om in totaal 36 percelen grond die samen 69 hectare omvatten, waarvan op dat moment (1912) zo’n veertig procent heidegrond.

Geheel nieuwe boerderij

Rond 1917 kwam Andries Kleistra op het toenmalige Medhuizen te wonen met zijn vrouw Hendrikje Kuiper. Zij kregen drie kinderen: (Antje 1914), Pietje (1919) en Marten (1922). Deze namen werden vereeuwigd in de gevelsteen toen in 1930 aan de andere kant van de weg een geheel nieuwe boerderij werd gezet.

Pinkstermeeting

Zoon Marten leerde in de oorlog de in 1924 in Amersfoort geboren Augusta (roepnaam Gusta) Asma kennen op de Pinkstermeeting van de geheelonthouders in Appelscha. Vanwege de oorlog konden ze elkaar niet vaak ontmoeten en zo zijn ze, na elkaar amper vijf keer gezien te hebben, getrouwd en gingen bij Martens ouders inwonen. Zijn ouders, Andries en Hendrikje, verhuisden later naar de Quadoelenweg en Martin bleef met Gusta wonen op Medhuizen. Ze kregen twee kinderen: Petra en Adrie.

Hoogland

Nadat ook Marten en Gusta er uit trokken, bleef zoon Adrie er wonen. Hij verkocht het in 1983 aan de uit Hoogland (bij Amersfoort) gekomen familie B.G. van ’t Klooster. Zij gingen in 1993 in een nieuw gebouwd huis ernaast wonen, waarna zoon P.B. ’t Klooster met zijn gezin in Medhuizen bleef.

Wie meer informatie kan verschaffen of een tip heeft voor een gevelsteen, kan mailen aan gevelsteen@jkoops.nl