Rechtzaak mestsilodrama laat op zich wachten

Makkinga – Ruim twee jaar na dato is nog steeds niet bekend wanneer de rechtbank zich buigt over het mestsilodrama in Makkinga.

De directeur van Heeres Mix en Pomptechniek uit Abbega wordt verweten de arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden. Volgens het Openbaar Ministerie is er aan de werknemers onvoldoende informatie verstrekt en werd er te weinig toezicht gehouden, met alle (fatale) gevolgen van dien.

Maandag vond voor het eerst een zogeheten regiezitting plaats. Dat gebeurde voor de rechtbank in Zwolle. Advocaat Tjalling van der Goot pleitte er voor de zitting naar Leeuwarden te verplaatsen. Zijn cliënt spreekt Fries en heeft als Fries in de rechtbank het recht om Fries te spreken. Bovendien vond het ongeluk in Makkinga plaats.

Verzoek afgewezen

De rechtbank trok zich terug om zich over het verzoek van de verdediging te beraden, maar wees het verzoek af. Juist de rechtbank in Zwolle heeft de nodige expertise om een goed oordeel over deze ingewikkelde kwestie te vellen. Het is niet voor niets dat de zaak daar dient.

'Advocaat is met bijzaken bezig'

Nabestaanden van een van de slachtoffers wonden zich op over de opstelling van Van der Goot, die volgens hen met bijzaken bezig is. Zij hebben er vrede mee dat de zaak straks in Zwolle dient. De verdachte wordt dan bijgestaan door een Friese tolk, die er maandag ook al was. Omdat de verdachte niet aan het woord kwam, hoefde hij niets te vertalen.

Onderzoek naar hoeveelheid spuiwater

De rechtbank stemde wel in met een ander verzoek van de verdediging. Er komt nader onderzoek naar de hoeveelheid spuiwater die aan de drijfmest was toegevoegd. Bijvoegen van spuiwater kan een schadelijk effect hebben op de vorming van schadelijke stoffen.

Lees meer in ons nieuwsdossier Drie doden na val in mestsilo Makkinga