Extra verdubbeling N381 leidt tot zorg

Oosterwolde - De plannen voor de verdubbeling van de N381 vanaf Donkerbroek tot aan Oosterwolde-Zuid hebben tot zorgen geleid bij omwonenden.

Ze vrezen niet alleen extra geluidsoverlast, maar ook meer onveilige verkeerssituaties die de werkzaamheden met zich mee gaan brengen.
Eind 2017 wil de provincie starten met de uitvoering van de verdere verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde-Zuid. Vorige week vond een informatieavond plaats in De Zon. Daar kwamen zo’n 75 belangstellenden op af.

Plannen voor tunnel gewijzigd

De voorbereidingen van de extra verdubbeling zijn al in volle gang. Eén van de consequenties is dat de plannen voor de tunnel bij de Duistereweg per direct worden gewijzigd. De aannemer legt de tunnel aan op 2x2 rijstroken in plaats van op een enkelbaans weg. ‘Omdat de aannemer nog niet was gestart met deze werkzaamheden en omdat het past binnen de huidige planologische grenzen, is dit mogelijk’, aldus projectleider Anne Meijer van de provincie Fryslân.

'De vier streken'

Deze tunnel is eind 2016 klaar. Aanvankelijk stonden er werkzaamheden tot eind dit jaar gepland. De daarmee gepaard gaande omleidingen, die onder andere door buurtvereniging ‘De vier streken’ als zeer onveilig worden ervaren, duren dus een jaar langer. Er is met de buurtvereniging afgesproken dat er een klankbordgroep wordt opgesteld.

Noodfietsbrug bij Duistereweg

OoststellingwerfsBelang dient bij het college het verzoek in voor de aanleg van een noodfietsbrug over de N381 ter hoogte van de Duistereweg. Een andere oplossing zou kunnen zijn om de parallelweg aan te passen middels een veilige fietsstrook.

'Met omgeving in overleg'

De provincie werkt momenteel aan een voorlopig ontwerp. De noodzakelijke onderzoeken, waarin ook het geluid wordt meegenomen, vinden in de eerste helft van 2016 plaats. ‘Daarna kunnen we weer met de omgeving in overleg’, aldus Meijer.

In januari 2016 staat al een inloopmarkt voor de omgeving op de planning, waarbij het voorlopig ontwerp van de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde-Zuid wordt gepresenteerd.

De komende twee jaar wordt gewerkt aan alle voorbereidingen voor de extra verdubbeling. Begin 2017 start de provincie met de aanbesteding. Naar verwachting is in 2019 dan alles klaar.

Lees ook:

OoststellingwerfsBelang vreest onveilige situatie op parallelweg N381