Verdediging niet blij met locatie en tolk mestsilodrama

Makkinga - De verdediging is niet blij met de nieuwe locatie en het toewijzen van een tolk in de rechtzaak van het mestsilodrama in Makkinga. Dat laat advocaat Tjalling van der Goot weten op zijn website.

De Rechtbank Overijssel heeft besloten dat de mestsilozaak Makkinga niet in Almelo, maar in Zwolle wordt behandeld. Omdat de verdachte te kennen heeft gegeven ter zitting graag Fries te willen spreken, gunt de rechtbank hem een tolk Fries.

Schok in rechtsorde dempen

Advocaat Tjalling van der Goot laat op zijn website weten: 'In de eerste plaats geldt dat niet tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar dat op deze wijze geen recht gesproken in de regio waar het verweten gedrag heeft plaatsgevonden. De rechter in deze regio – in dit geval de rechtbank in Leeuwarden – is bij uitstek geschikt om te proberen de schok in de rechtsorde te dempen. Niet een rechter 100 of 200 kilometer verderop. Wat dat aangaat had de zaak in Almelo kunnen blijven, een half uur extra reistijd is voor cliënt niet onoverkomelijk.'

Specifiek geval

Van der Goot: 'Een principieel aspect betreft het recht om gebruik te maken van de Friese taal. De wet geeft geen recht om Fries te spreken buiten de Rechtbank Noord-Nederland. Markant is dat de minister “in dit specifieke geval” heeft aangegeven dat de verdachte gebruik kan maken van een tolk. De rechtbank motiveert het gebruik van een tolk door te wijzen op het “belang van de waarheidsvinding”. Daarmee dringt zich de vraag op wanneer sprake is van een ‘specifiek geval’ en waarom in dit concrete geval een tolk aanwezig is terwijl de wet dit niet regelt. Onze cliënt spreekt en verstaat Nederlands. Hij is echter opgegroeid in de Friese taal en spreekt het liefst en het gemakkelijkst Fries. Juist voor het Fries is in de wet verankerd dat een verdachte niet behoeft te motiveren waarom hij Fries wil spreken. Hij heeft domweg dat recht, zonder een tolk en in de Rechtbank Noord-Nederland.'

Teleurstellend

Van der Goot gaat verder: 'Het is teleurstellend te moeten merken dat zo star wordt gereageerd op het verzoek om de zaak in Leeuwarden af te doen. Als er volgens de Minister “in dit specifieke geval’ reden is om de zaak in strijd met de afspraken in Zwolle te berechten en om zelfs in strijd met de wet een tolk te regelen, dan is er in de visie van de verdediging ook reden om in dit geval van afspraken af te wijken en de zaak naar de rechtbank in Leeuwarden over te hevelen.'

Overleggen

De enige mogelijkheid lijkt nog om tijdens de regiezitting op 23 november een verzoek aan de rechtbank in Zwolle te doen om de zaak te verwijzen naar de eveneens bevoegde rechter in Leeuwarden. De raadsman zal met zijn cliënt overleggen of dergelijke actie gewenst is om de trachten te zaak in Leeuwarden zonder tolk in de Friese taal af te doen.

Frustrerend

Van der Goot: 'Het is in ieder geval frustrerend om te merken dat een na jarenlange strijd in de Wet gebruik Friese taal verworven recht om ter zitting Fries te spreken, zonder tolk tegenover rechters die deze taal – actief of passief – beheersen, met een simpele afspraak op ministerieel niveau om Friese zaken in Overijssel te berechten wordt doorkruist. Het wettelijk recht verwordt op deze wijze tot een dode letter, een holle phrase. Een wet behoort zo niet te zijn.'

http://www.ankerenanker.nl/nieuws/665_mestsilozaak-makkinga-niet-in-almelo-maar-in-zwolle