Berechting ongeval mestsilo Makkinga toch in Almelo

Makkinga - Het openbaar ministerie heeft besloten de strafzaak naar aanleiding van het dodelijke ongeval in de mestsilo in Makkinga toch gewoon bij de rechtbank in Almelo aan te brengen. Dit meldt advocaat Tjalling van der Goot via twitter.

Raadsman Tjalling van der Goot had enkele weken terug de officier van justitie verzocht zijn cliënt bij de rechtbank in Leeuwarden te dagvaarden. Dit vanwege het feit dat het een Friese zaak betreft, alle betrokkenen uit de provincie Fryslân afkomstig zijn en zijn cliënt heeft aangegeven Fries te spreken op de zitting. De officier heeft telefonisch laten weten het verzoek niet in te willigen.

Holle phrase

De verdediging is buitengewoon ontstemd over het besluit om de zaak in Almelo af te doen. Tjalling van der Goot: 'De Wet gebruik Friese taal verwordt op deze wijze tot een holle phrase. Onze cliënt wordt een recht ontnomen de taal te spreken die hij het liefste en het beste spreekt. Dat is niet alleen strijdig met een goede verdediging, dat lijkt ook strijdig met een zorgvuldig strafproces. Aan de verdachte zullen immers vele vragen worden gesteld waar hij nu minder adequaat en zorgvuldig op kan antwoorden.'

Van der Goot zal in overleg met zijn cliënt onderzoeken welke informele en formele mogelijkheden aanwezig zijn om te bewerkstelligen dat de strafzaak toch wordt behandeld door de rechtbank waar deze in de visie van de verdediging thuis hoort: in Leeuwarden.

Meervoudige kamer

De officier van justitie heeft te kennen gegeven dat hij zich gebonden voelt aan een afspraak tussen het OM en het gerechtsbestuur. Op basis van deze - bij de verdediging overigens niet bekende- afspraak worden alle zwaardere economische strafzaken in het noorden en oosten van ons land bij de rechtbank in Almelo aangebracht. De zaak Makkinga wordt door een meervoudige kamer behandeld.

De strafzaak heeft betrekking op een fataal bedrijfsongeval. Op 19 juni 2013 zijn tijdens reinigingswerkzaamheden in een mestsilo in Makkinga door werknemers van Heeres Mix & Pomptechniek BV te Abbega drie mannen overleden en is een vierde zwaargewond geraakt. Het is nog niet bekend welk concreet verwijt het OM het bedrijf en/of diens directeur treft.

Lees hier meer.