Geen debat over bebouwing Landgoed Ter Borgh Esch

Oosterwolde - Het verzoek van D66 om gisteravond tijdens de raadsvergadering een interpellatiedebat te houden met betrekking tot bebouwing op het Landgoed ter Borg Esch, is door een meerderheid van de raad afgewezen.

Het onderwerp werd in de raadsvergadering van april van de agenda gehaald. Hiertoe had projectontwikkelaar Sjoerd Hoekstra een verzoek ingediend. Een meerderheid van de raad ging hiermee akkoord. 'Bij mij en veel andere inwoners van Oosterwolde zijn vragen achtergebleven', aldus D66-fractievoorzitter Tammo Munting. Middels het interpellatiedebat wilde D66 de wethouder de gelegenheid bieden deze vragen alsnog te beantwoorden. 'En daarmee veel maatschappelijke onrust wegnemen', aldus Munting.

'Herhaling van discussie'

'Een debat neemt de onrust niet weg', zo luidde de reactie van Rineke Valk van de VVD. 'Een herhaling van discussies die al gevoerd zijn', aldus Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang. 'Bovendien is een groot aantal vragen suggestief.' Ook coalitiepartij CDA zag geen enkele heil in een interpellatiedebat, waardoor het verzoek van D66 werd verworpen.

D66 zal nu in de eerstvolgende Commissie Ruimte haar vragen gaan stellen.