B en W akkoord met woningbouw aan Jardinga

Oosterwolde - Het college is akkoord met het plan om aan de Jardinga in Oosterwolde woningen voor 50-plussers te bouwen. Het plan ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Projectontwikkelaar Sjoerd Hoekstra wil in samenwerking met Sir55 ten noorden van woonzorgcentrum Rikkingahof een vijftal clusters met grondgebonden woningen voor medioren en senioren bouwen. De bewoners van deze woningen kunnen gebruik kunnen maken van voorzieningen van woonzorg-centrum Rikkingahof.

De bouw van deze woningen is op grond van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. De locatie heeft nu een agrarische functie. Uit ruimtelijk oogpunt bestaan volgens het college tegen de bouw van deze woningen geen bezwaren. Om de bouw mogelijk te maken, is het bestemmingsplan 'Ter Borgh Esch-Oosterwolde' opgesteld. Aanvullend op dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteit-plan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan geeft een samenhangende visie op het stedenbouwkundig ontwerp, de inrichting van de groene ruimte en de gewenste beeldkwaliteit van de woningen en de bijbehorende terreininrichting.