Familie Lemmens waarschuwt voor gevaren van dodelijke mestgassen

Donkerbroek – Er is momenteel eigenlijk maar één mogelijkheid om dodelijke ongelukken in mestsilo’s te voorkomen.

Dat is de silo’s of de mestkelder niet betreden als er giftige gassen kunnen vrijkomen. Er zijn inmiddels boeren die geen stap meer in de silo zetten. Zoals Catrinus van Rozen uit Fochteloo. De veehouder verloor al twee pinken door de giftige gassen, terwijl vier andere pinken het ternauwernood overleefden.

Tijdens een door ruim 200 mensen bezochte voorlichtingsavond over het werken met mest bleek dat er momenteel nog geen sluitende oplossing is om dodelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen. De avond in ’t Witte Huis in Donkerbroek was georganiseerd door de ABO (Agrarische Belangenbehartigings Organisatie Ooststellingwerf) in samenwerking met de familie Lemmens. Zij verloor op 19 juni van dit jaar hun zoon Mark bij een dramatisch ongeluk in een mestsilo achter hun boerderij in Makkinga. Bij dat ongeluk kwamen ook twee medewerkers van Heeres Mix- en Pomptechniek uit Abbega om het leven.

Russische Roulette


De familie Lemmens wil dat Mark niet voor niets is gestorven en waarschuwt boeren voor de gevaren die werken met mest met zich meebrengen. Vanuit de zaal werd de opmerking gemaakt dat het werken met mest veel weg heeft van Russische Roulette: het kan lang goed gaan, maar het gaat vroeger of later verkeerd. Sjef Lemmens, de vader van Mark, kan het slecht verkroppen dat ten aanzien van de mest bij het rijk milieuaspecten de voorkeur krijgen boven veiligheid.

Er kwamen diverse deskundigen aan het woord. Duidelijk werd dat er een grote verantwoording bij de boeren zelf ligt en dat er geen eenduidigheid is over de manier die het meest veilig is. De suggestie werd gedaan om net als vroeger in de mijnen gebeurde een kanariepiet in de buurt van mestverwerking te zetten. Als er dodelijke stoffen vrijkomen, legt de vogel binnen enkele seconden het loodje en kunnen mensen zich mogelijk nog in veiligheid brengen. Aan het slot van de soms emotionele avond richtte Sjef Lemmens zich tot de aanwezigen.