Masterplan voorziet 482 cellen in Veenhuizen

Veenhuizen - Een celcapaciteit van 482 plaatsen in Veenhuizen wordt gegarandeerd. Dat staat in het aangepaste Masterplan dat staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie woendsdag 19 juni verzond naar de Tweede Kamer.

Elektronische detentie (ED) door middel van een enkelband, aan het begin van de straf is van de baan. Daarmee wordt het aantal plaatsen ED teruggebracht van 2033 plekken naar 800. Hierdoor zijn ruim 1200 celplaatsen extra nodig. Dat heeft tot gevolg dat er acht gevangenissen open kunnen blijven, waarbij onder andere is gekeken naar de regionale spreiding van inrichtingen. De PI Te Roer (26 celplaatsen) wordt alsnog gesloten. Verder zal er een nieuwe gevangenis worden gebouwd in Zaanstad.

Met deze aanpassing van het Masterplan komt Teeven tegemoet aan de kritiek die werd geuit op het plan dat hij op 22 maart jongstleden aan de Kamer stuurde.

Veldzicht dicht

De brancheorganisaties GGZ Nederland, de VGN en de staatssecretaris hebben een convenant gesloten over de toekomst van de forensische zorg, waarin onder andere een besparing is voorzien van 107 miljoen euro per jaar.

De tbs heeft te maken met een fors dalende vraag naar capaciteit. Deze capaciteitsbehoefte is het laagst bij de inrichtingen Veldzicht en Oldenkotte. De kliniek 2Landen was altijd al voorzien als tijdelijke capaciteit. Dit resulteert in de sluiting van Oldenkotte (2015), Veldzicht en 2Landen (2016). Het totaal aantal tbs-klinieken komt daarmee op tien.