Blauwe zone wordt onder de loep genomen

Oosterwolde - Nu de parkeerschijfzone in het centrum ongeveer 2,5 jaar in werking is, evalueert de gemeente de werking ervan. Het onderzoek brengt in kaart hoe betrokkenen denken over de grootte van de zone, de tijdsduur, handhaving en ontheffingen.

Ondernemers en bewoners van het centrum en ook bezoekers van het centrum worden de komende 2 maanden gevraagd een digitale enquête in te vullen. Daarnaast wordt gekeken hoe de handhaving van de parkeerzone functioneert.

Het doel van de parkeerschijfzone is een betere verdeling van de (schaarse) parkeerplaatsen in het centrum. Dichtbij de winkels kan middels een parkeerschijf kort geparkeerd worden. Verder van het centrum is een parkeerterrein (Vrijheidshof) waar onbeperkt geparkeerd kan worden. De zone is vanaf medio 2010 in werking.

Vanaf maart 2012 is de gemeentelijke BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) actief en begonnen met het uitdelen van `gele kaarten'. Vanaf september 2012 worden ook bekeuringen uitgedeeld.