Groen licht voor landgoed Rikkingahof

Oosterwolde - De gemeente geeft groen licht aan de totstandkoming van het landgoed Rikkingahof in Oosterwolde. Ter hoogte van de boerderij aan het Jardingapad 1 wordt een wooncomplex voor senioren gebouwd.

Landgoed Rikkingahof is een initiatief van Sjoerd Hoekstra, eigenaar van Hoekstra Landgoed B.V. Hij werkt samen met stichting Sir 55, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van woningen voor medioren en senioren.


Stedenbouwkundig gezien is deze aansluiting bij verzorgingstehuis Rikkingahof, in de vorm van kleine 'boerenerfjes', omzoomd door groen en gericht naar het landschap, voor de gemeente aanvaardbaar. De woningen passen binnen het woonplan en het coalitieakkoord 2010-2014. Voor het totale plan, de ruimtelijke inrichting, bebouwing en de landschappelijke inpassing wordt een zogenaamd beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De grond van ongeveer 23 hectare is eigendom van Hoekstra. De gemeente heeft binnen het plan circa 0.6 hectare grond in gebruik als volkstuinen. Dit wordt in een exploitatieovereenkomst met Hoekstra opgenomen. Er zijn nog een drietal actieve tuinders (bewoners Rikkingahof) op volkstuinen ter plaatse. Twee hebben aangegeven na volgend jaar te stoppen i.v.m leeftijd. De laatste zal een nieuwe volkstuin betrekken van de volkstuin vereniging Jardinga in het achtergelegen gebied.


Bij nadere uitwerking komen nog tal van zaken om de hoek kijken, zoals grondoverdracht, aan te leggen infrastructuur, op te stellen bestemmingsplan en in dat kader een op te stellen exploitatieopzet/exploitatieovereenkomst. De raad moet uiteindelijk goedkeuring aan het bestemmingsplan verlenen.