Opening speelterreinDe Samensprong

HAULERWIJK - Het speelterrein bij de Brede School De Samensprong in Haulerwijk wordt morgen feestelijk in gebruik genomen. De inrichting van het terrein is helemaal klaar en nu in zijn totaliteit te gebruiken als speelterrein voor alle kinderen uit Haulerwijk.

De opening wordt gevierd met een middagprogramma met daarin een heleboel actie op de pleinen. De opening begint om 13.30 uur op het peuterplein met een peuterprogramma met bewegen op muziek. In de peuterspeelzaal is een spelencircuit voor de kinderen van de onderbouw en bovenbouw van de basisscholen uitgezet. Om 15.00 uur is de officiële opening door Folkert Beenen van Plaatselijk Belang Haulerwijk. De openingshandeling wordt verricht in samenwerking met wethouder Pieter Bouma en de kinderen van de betrokken scholen. Na de opening is er voor iedereen de gelegenheid mee te doen aan streetdance en jumpstylen. Tussen 16.30 en 17.30 uur kan de oudere jeugd deelnemen aan blindvolleybal en een voetbaltoernooi. In De Samensprong zijn gevestigd: openbare basisschool It Twaspan; christelijke basisschool De Schalmei; peuterspeelzaal ‘t Kwetternest; de bibliotheek; speel-o-teek De Flierefluit en jongerenruimte ‘t Honk.