Gedeputeerde Staten steunen Ooststellingwerf in strijd tegen vliegroutes

Oosterwolde - Gedeputeerde Staten noemen de door Defensie voorgestelde uitbreiding van het militair luchtruim boven Friesland voorlopig ,,onacceptabel’’. Het militair oefenterrein in het zuidoosten van Nederland komt te vervallen in ruil voor een groter oefengebied boven de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie werken namelijk aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Onderdeel hiervan is de uitbreiding van het militaire oefengebied in zuidelijke richting. Vanaf 2023 zullen er boven een groter deel van Friesland straaljagers vliegen. Het provinciebestuur wil eerst inzicht in de nadelige effecten. Pas daarna mag het rijk doorgaan met de plannen, stelt zij. Defensie krijgt het advies alvast de straaljagers zo hoog mogelijk boven Friesland te laten vliegen; niet op 4 tot 9 kilometer hoogte, maar op tussen de 12 en 17 kilometer hoog. ,,Fryslân is een provincie van rust, ruimte en natuur. Dit willen wij graag zo houden.’

Schrikkend vee

Wethouder Marian Jager van Ooststellingwerf had in januari al bij de provincie aan de bel getrokken. Dat heeft dus effect gehad. Ze kwam toen tot de ontdekking dat het blijkbaar bij andere gemeenten niet leeft. De raad van Ooststellingwerf nam zelfs een motie aan. De raad maakt zich zorgen over schrikkend vee door al het lawaai, over het welbevinden van inwoners, boeren en recreanten, over de waarde van woningen, maar bovenal over ‘significante effecten’ op de natuurgebieden Drents-Friese Wold en het Fochteloerveen. Defensie houdt zich vooralsnog op de vlakte over de effecten op mens en natuur.

'Volstrekt onvoldoende'

Het rijk wil evenmin een indicatie geven van de verwachte uitstoot aan stikstof en de gevolgen daarvan voor de Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten: ,,Wij vinden dit volstrekt onvoldoende’’. Het college wil weten welke overlast dit oplevert voor mens en natuur. Gedeputeerde Staten hebben bij het rijk een officiële zienswijze ingediend. ,,In het gehele proces lijkt het alsof we steeds meer in een fuik terecht komen. In hoeverre is er nog een weg terug als de effecten niet acceptabel blijken?’’ In stevige bewoordingen hekelt het college de magere informatievoorziening vanuit Den Haag. Ook de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben een zienswijze ingediend. De actiegroepen wijzen erop dat er in het zuidelijk deel van de provincie natuur- en stiltegebieden zijn waar de rust niet mag worden verstoord.