Asbest aangetroffen in riool

Oosterwolde - Bij voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud aan riolen in Makkinga, Donkerbroek en Oosterwolde is in 2019 asbest aangetroffen in moffenkit (een afdichtingsmiddel tussen rioolbuizen).

In 2020 heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in de verdachte riolen. Daarbij is op sommige plaatsen asbest in verschillende concentraties in het kit aangetroffen. Deze ontdekking leidde ertoe dat, net als in andere gemeenten, Ooststellingwerf onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering moest uitstellen. Daarna is onderhoud aan niet-verdachte riolen weer opgestart.

Onderzoek

Er is een ingenieursbureau ingeschakeld om te beoordelen wat de gevolgen zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de Ooststellingwerfse riolen. Op plekken waar asbest in het kit is aangetroffen, volgt eerst een blootstellingsonderzoek. Hierbij wordt gekeken of medewerkers van een aannemer en de omgeving blootgesteld worden aan asbest, wanneer er werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Dan weet de gemeente of er in de toekomst extra beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Het blootstellingsonderzoek vindt in de eerste helft van 2021 plaats. De kosten van dit eenmalige blootstellingsonderzoek bedragen voor Ooststellingwerf circa 25.000 euro. Omwonenden nabij de locaties waar het onderzoek plaatsvindt, worden op de hoogte gehouden. Volgens de gemeente is er nu geen direct gevaar voor de volksgezondheid op de locaties waar asbesthoudend moffenkit is toegepast in de gemeentelijke riolering.

In 2019 is bekend geworden dat er in oudere riolen asbest aanwezig kan zijn. Dit asbest zat in moffenkit (jaren ‘50/’60) om de riolering waterdicht te maken.