VraagElkaar kan verder met bestrijden eenzaamheid

Oosterwolde – De gemeenteraad staat positief tegenover een incidentele subsidie van 33.141 euro voor VraagElkaar met als doel aanpak van eenzaamheid in Ooststellingwerf. De bestrijding van eenzaamheid is volgens het college een speerpunt voor de gemeente.

De VraagElkaar-werkwijze wordt dit jaar behalve in Oosterwolde ook ingezet in Appelscha. Daar zijn relatief ook veel inwoners die extra aandacht en sociale ondersteuning kunnen gebruiken. VraagElkaar organiseert lokaal activiteiten, deels op straat, waarbij het voor de deelnemers gaat om te ontdekken wat je leuk en/of belangrijk vindt. En het gaat daarbij om het leggen van contact met anderen.

Nieuwe contacten

Door Corona heeft de VraagElkaar werkwijze het afgelopen jaar nog onvoldoende kans gehad om volledig tot bloei te komen in Ooststellingwerf. ‘In 2021 willen we graag zien hoe het netwerk van mensen dat deelneemt aan VraagElkaar zich uitbreidt en meer mensen nieuwe contacten aangaan.’ De vraag is wel hoe je die effecten precies gaat meten.

Gebiedsteam en Scala

Er wordt overigens meer gedaan in Ooststellingwerf om eenzaamheid aan te pakken. Het gebiedsteam en Scala hebben een belangrijke rol in de aanpak van eenzaamheid door hun contacten met individuele inwoners en hun activiteiten. En ook inwoners in de dorpen ontplooien initiatieven tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld ‘Welzijn op dorpse schaal’ in Oldeberkoop, het ‘Beweegcafé’ in Haulerwijk en het Alzheimercafé.