Gemeente staat achter uitbreiding van Camperplaats Appelscha

Appelscha - De gemeenteraad vindt het prima dat het aantal camperplekken vaan Camperplaats Appelscha aan de Wester in Appelscha met twintig wordt uitgebreid tot dertig.

Feitelijk is dat al gebeurd op basis van een tijdelijke vergunning. De planologische procedure moet nu dus nog worden afgerond. Een raadscommissie gaf maandagavond een positief advies.

Duinenzathe

Wel zijn er fracties die zich de zorgen van het naastgelegen pretpark Duinenzathe goed kunnen voorstellen. De directie wijst er op dat er voor het pretpark strenge milieueisen gelden wat betreft het geluid. En dus wordt zelf aan afstand gehanteerd van minimaal 250 meter tot ‘objecten’. Dat moet de kans op geluidsoverlast beperken. Dan wil je als directeur van Duizenzathe dus binnen die afstand geen andere activiteiten, zo stelt adviseur Ynze Flietstra van Flexxom, een organisatie die bedrijven helpt bij bestuursrechtelijke kwesties.

Geen belemmering

Wethouder Fimke Hijlkema benadrukte dat de wet heel duidelijk is. Campers vormen geen enkele belemmering voor het recreatiebedrijf, ook niet als het ooit zou willen uitbreiden. Ze zag dan ook geen reden om op verzoek van de ChristenUnie die garantie nog eens schriftelijk vast te leggen. ‘Het is ook uitgelegd, maar de ongerustheid blijft, dat is een feit. Jammer dat ze elkaar niet zien als een versterking van de recreatie. Dit geeft positieve reuring in Appelscha.’ D66 wil nog weten hoe nu wordt afgewogen of ergens camperplekken kunnen komen, want er zijn meer plannen en waar moeten die dan aan voldoen? De VVD benadrukte dat het dus elders in de gemeente ook mogelijk moet zijn campers te plaatsen.