Wethouder onderzoekt verlengen fietspad in Waskemeer

Waskemeer - B & W gaat alsnog kijken of de verkeerssituatie in Waskemeer veiliger gemaakt kan worden. Die toezegging deed wethouder Marian Jager-Wöltgens in een commissievergadering in antwoord op vragen van de VVD-fractie.

De VVD maakte zich grote zorgen over de risico’s die fietsers lopen door al het vrachtverkeer in de bebouwde kom. Het verdubbelen van de N381 had moeten leiden tot minder vrachtverkeer in Waskemeer en Donkerbroek, zo stelde Sierd van Weperen. ‘Er komt echt teveel vrachtverkeer door Waskemeer, de bochten zijn krap, het oogt met alle fietsers niet kindvriendelijk.’ Het zou gaan om zeker 100 vrachtauto’s per dag, die niet acht kilometer om willen rijden via Oosterwolde om in Haulerwijk te komen. Het VVD-advies aan chauffeurs:’ Een langere route kan best sneller zijn.’

‘Ontzettend gevaarlijke situatie’

Annemiek Telkamp van GroenLinks vulde aan dat er nu wat gedaan moet worden, voordat het mis gaat. ‘Het is een ontzettend gevaarlijke situatie.’ Directeur Dick Wilbrink van CSG Liudger had in een brief ook de verontrusting uitgesproken over vooral de onveilige situaties op de Leidijk. ‘Zo af en toe krijg ik berichten van leerlingen dat ze weer geraakt zijn door een vrachtauto. We mogen nog van geluk spreken dat dit nog niet geleid heeft tot een ongeluk met dodelijke afloop.’

Fysieke inrichting

Wethouder Marian Jager-Wöltgens benadrukte dat er al best veel gebeurd is. Zo is de weg tussen Haulerwijk en Waskemeer aangepakt. De Oude Wijk is verbreed en op een deel van de weg naar Haulerwijk is de maximumsnelheid verlaagd. ‘Met de fysieke inrichting zijn we aan het einde van ons Latijn. Misschien dat we het fietspad vanaf de Leidijk nog kunnen verlengen naar de school.’ Ze gaat dat intern nu eerst bekijken. Verder wil ze dat de politie meer gaat controleren op de lange vrachtauto’s door het dorp. ‘Die hebben niet altijd een ontheffing.’

Verbod

Veilig Verkeer Nederland adviseerde de gemeente om in Waskemeer, Wijnjewoude, Bakkeveen, Donkerbroek en Haule een verbod in te stellen voor het doorgaand vrachtverkeer. Het afsluiten van Waskemeer voor alle vrachtauto’s noemde de wethouder ‘geen haalbare klaart’. ‘Dan hebben we een enorm handhavingsprobleem.’ Dan moet namelijk worden vastgesteld wat wel en niet bestemmingsverkeer is.