CDA: Ooststellingwerf moet binnenstedelijk bouwen

Oosterwolde – De raadsfractie van het CDA wil dat het college met de provincie afspraken maakt over kleine binnenstedelijke bouwplannen tot bijvoorbeeld maximaal tien woningen, zodat deze niet iedere keer individueel voorgelegd hoeven te worden aan de provincie.

Het CDA komt hierover dinsdagavond in de raadsvergadering met een motie.

Eigen afspraken

CDA-raadslid Gé Bouma wil dat de gemeente eigen afspraken maakt met de provincie om binnenstedelijk meer woningbouw mogelijk te maken. Je maakt dus efficiënt gebruik van plekken die er binnen een dorp nog zijn. ‘Meer woningbouw is essentieel voor behoud van de leefbaarheid in de dorpen. Zonder nieuwe betaalbare woningen verdwijnt de ziel uit een dorp. Op dit moment worden mensen gedwongen de gemeente te verlaten om elders een koop- of huurwoning te zoeken, terwijl ze graag in eigen dorp een bestaan opbouwen.’

Op slot

De Ooststellingwerfs woningbouw zit min of meer op slot omdat alle woningen die gebouwd mogen al verdeeld zijn. Het CDA-raadslid stelt dat de situatie leidt tot frustratie bij veel (potentiële) inwoners. ‘Er is veel vraag naar woningen, maar bijna geen aanbod. Een gevarieerd woningaanbod is echter nodig om leegstand en verpaupering van de dorpen te voorkomen. Bij goede, realistische, binnenstedelijke plannen geeft de provincie daar nu ruimte voor.’ In plaatsen met een centrumfunctie mogen gemeenten van de provincie bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Die nieuwe huizen tellen niet mee in het totale bouwprogramma.