B & W staat verkoop van mountainbikes vanuit schuur niet toe

Oosterwolde - Burgemeester en wethouders willen geen medewerking verlenen aan het starten van detailhandel aan de Molenweg 34 in Oosterwolde. Bij de gemeente kwam vorig jaar een verzoek binnen voor het toestaan van de verkoop van mountainbikes.

De initiatiefnemer wil de verkoop laten plaatsvinden in de schuur achter de woning. Op dit moment heeft hij een bedrijf aan huis (GEAN MTB SPORT), met als hoofdactiviteit het verzorgen van mountainbikeclinics en het verzorgen van bedrijfsuitjes op locatie. In verband met de corona wil hij nu mountainbikes verkopen.

Kernwinkelgebied

Het bestemmingsplan laat detailhandel niet toe op dit perceel. De ambitie van de gemeente is om winkels te clusteren in het kernwinkelgebied en om geen losstaande winkels te realiseren. Winkels zijn geclusterd binnen het kernwinkelgebied, wat handig is voor zowel consument en waarmee efficiënt gebruikgemaakt wordt van de ruimte. Daarnaast profiteren ondernemers van elkaars bezoekersstromen.

In het masterplan ‘Oosterwolde centrum - Venekoten noord’ is aangegeven dat panden buiten het kernwinkelgebied niet in aanmerking komen voor winkelvestiging. Het initiatief kan daarnaast zorgen voor parkeer- en geluidsoverlast.

De gemeente wil startende ondernemers en zzp-ers stimuleren met het uitoefen van detailhandel. De ambitie om een MTB-verkoop te faciliteren en af te wijken van het bestemmingsplan staat volgens B & W echter niet in verhouding met de ambitie om het masterplan ‘Oosterwolde centrum - Venekoten noord’ uit te voeren.

Internetverkoop

Wel zou de initiatiefnemer volgens B & W binnen het toegestane grondoppervlak kunnen kiezen voor internetverkoop zonder uitstalling, verkoop en afhaal van goederen ter plaatse, waarbij de goederen via internet worden aangeboden en overwegend per post worden geleverd.