College is tegen uitbreiding van Bed & Breakfast in Oosterwolde

Oosterwolde - De Bed & Breakfast aan de Prandinga 42a in Oosterwolde mag niet uitbreiden. Het college wil hieraan geen medewerking verlenen.

De eigenaar wil de bestaande B & B verdubbelen. In afwachting van de bouw van de tweede woning op het perceel is in 2018 een vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke woonunits. Een jaar later is deze vergunning verlengd tot 30 juni 2021. De initiatiefnemer wil de tijdelijke units gaan gebruiken als ‘bed & brochje’.

Units

De tijdelijke units waarin de eigenaar de (tweede) bed & brochje wil vestigen, hebben een totale oppervlakte van 128 m². Hiermee wordt niet alleen de toegestane oppervlakte voor een bed & brochje overschreden, maar ook de in het bestemmingsplan toegestane oppervlakte aan bijgebouwen.

Recreatiewoning

De units worden nu deels gebruikt als tijdelijke woning en deels als bed & brochje. De initiatiefnemer wil de bed & brochje uitbreiden en deze units helemaal als bed & brochje gaan exploiteren. Vanwege de omvang wordt ook de ‘bewoonbaarheid’ van de (totale) bed & brochje groter. Het is volgens de gemeente daardoor niet uit te sluiten dat de units ook voor langer verblijf gebruikt gaan worden. Feitelijk wordt het college daarmee gevraagd om op deze locatie een recreatiewoning toe te staan, wat tegen het bestemmingsplan is. In het verzoek spreekt de initiatiefnemer van ‘een tweede B & B’. Uit het verzoek blijkt volgens de gemeente niet of het om twee zelfstandige accommodaties gaat of om één accommodatie met meerdere slaapkamers.

Spreiding

De gemeente stipt wel aan dat de meeste bed & brochjes zich concentreren in en rond Appelscha. Initiatieven zoals die in Oosterwolde zorgen voor meer spreiding van het aanbod over de hele gemeente. Aangezien het aantal bed & brochjes zeer beperkt is in Oosterwolde, zou dit initiatief wel een aanvulling kunnen zijn op het toeristisch-recreatieve aanbod. Mede door de coronacrisis is er een groeiende vraag naar verblijfsaccommodaties, waar gasten kunnen verblijven zonder dat ze in aanraking komen met overige gasten. Recreatiewoningen en bed & brochjes beantwoorden zodoende aan een groeiende vraag in de markt.